Спечелете дрон, bluetooth колонка и безжични слушалки от солети Хрус-Хрус


Краен срок - 23 март 2020

Играй и спечели награда🎁 с Хрус - Хрус.

Купи в следващия един месец кашон солети от нашия онлайн магазин и можеш да спечелиш една от три награди:

🔸дрон
🔸bluetooth колонка
🔸безжични слушалки

От 24.02.2020 год. (включително) до 24.03.2020 год. (включително) всеки клиент закупил поне един кашон солети Хрус-Хрус (без значение от вкуса) от онлайн магазина на Организаторът, ще бъде включен в томбола за играта „Спечели с Хрус-Хрус. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, трябва да е прочел и спазил официалните правила, обявени на https://www.facebook.com/soletiHrusHrus

За да вземат участие в играта, участниците трябва да:

- Закупи поне един кашон солети Хрус-Хрус от официалния интернет магазин https://hrushrus.bg/ ;

Участникът преминава през следните стъпки:

· Прочита пълните условия на играта.

· Прави онлайн поръчка на поне един кашон солети Хрус-Хрус от официалния интернет магазин https://hrushrus.bg/

· Спечелилите ще бъдат публикувани на страницата на Организатора в специален пост. Всеки от спечелилите трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на адрес за получаване на наградата. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник.

· Наградата се изпраща по куриер до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния параграф.

Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.

За валидна се счита поръчка направена през официалния онлайн магазин на солети Хрус-Хрус https://hrushrus.bg/ .

Същата се счита за такава ако клиентът е задал коректен адрес за доставка.

Участник ще бъде дисквалифициран в случаите:

· в които зададеният адрес е неверен, неточен, непълен или несъществуващ.

· в които доставката не може да бъде осъществена.

· в които участник по какъвто и начин е нанесъл обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Млин-97 АД и/или негови работници/служители;

· в които участник е предоставил съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;

· в които участник е популяризирал съдържание на Facebook страницата на Организатора, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на „Млин-97” АД или като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);

· в които участник е популяризирал на Facebook страницата на Организатора съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в страницата на солети Хрус Хрус в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/soletiHrusHrus . Спечелилите трябва да предоставят адрес в срок до 5 (пет) работни дни след определянето им за успешното осъществяване на доставката на наградата. Награди се доставят безплатно на печелившите участници на указания от тях адрес в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа посредством куриер.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара