Спечелете електрически скутер, JBL колонки и раници от Halls


Краен срок - 29 март 2020

В промоцията участват всички видове продукти под марката „HALLS”, независимо от вида и грамажа.

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, касовата бележка (фискалния бон) / касовите бележки (фискални бонове) от закупените продукт (и), които доказват, че е била направена покупка на продукти HALLS за минимум 2.00 лв.

    За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 205 награди:

   a) 200 бр. Дневни награди, както следва:
    - 150 бр. награди – раници
    - 50 бр. награди – JBL безжични колонки, модел FLIP 5

   b) 5 бр. Седмични награди, както следва:
    - 5 седмични награди – Електрически скутера, модел E Prime Electric

Механизъм на Промоцията /Играта/:
    Купи продукти HALLS (без значение от вида и грамажа) за минимум 2.00 лв. Необходимо условие е общата стойност на покупката да бъде записана на ЕДНА касова бележка.

    Регистрирай номера и сумата от касовата бележка на www.halls.bg.

    За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни)

    - да въведе номера от касовата бележка
    - да въведе общата сума от закупените HALLS продукти
    - да въведе мобилен номер
    - captcha code 
    - да потвърди (чрез чек-бокс), че:

    1. Че е съгласен с Официалните правила на промоцията и желае да участва;
    2. Че ще запази касовата бележка;

    Разбери веднага дали печелиш една от общо 50 броя JBL колонки или една от общо 150 броя раници.

    Разпределението на наградите JBL колонки и раници се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количественото разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. Публикуването на спечелилите дневни награди ще се извършва врамките на 48 часа от съответната дата на сайта www.halls.bg, съгласно точка XVIII.

    При регистрацията на четири касови бележки в рамките на едноседмичен период, и в случай, че с някоя от тях не е спечелена JBL колонка или раница, потребителят участва в седмичното теглене за 1 от 5-те електрически скутера. Всеки нови 4 регистрирани и непечеливши касови бележки увеличават шанса за спечелване на седмичната награда.

    Пример: ако участник е регистрирал 8 касови бележки и с някоя от тях не е спечелил JBL колонка или раница, то той участва два пъти в седмичното теглене за електрически скутер.

    Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

    Пример: ако участник е регистрирал 4 касови бележки и с 1 от тях е спечелил JBL колонка или Раница, то той не участва в седмичното теглене за електрически скутер. За да се включи в седмичното теглене, участникът трябва да регистрира още 1 касова бележка, с която да не е спечелила JBL колонка или раница.
    Регистрираните в съответния ден бележки участват само и единствено в тегленето за дневните награди. Регистрираните (и неспечелили дневни награди) в съответната седмица бележки участват само и единствено в следващото теглене за голяма награда на съответната седмица.

    Седмичните тегления се провеждат след всеки изминал период, а именно:

    Период 1 - от 00:00 часа на 24.02.2020 г. до 23:59:59 часа 01.03.2020 г. – тегленето се извършва на 02.03 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.halls.bg

    Период 2 - от 00:00 часа на 02.03.2020 г. до 23:59:59 часа 08.03.2020 г. – тегленето се извършва на 09.03 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.halls.bg

    Период 3 - от 00:00 часа на 09.03.2020 г. до 23:59:59 часа 15.03.2020 г. – тегленето се извършва на 16.03 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.halls.bg

    Период 4 - от 00:00 часа на 16.03.2020 г. до 23:59:59 часа 22.03.2020 г. – тегленето се извършва на 23.03 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.halls.bg

    Период 5 - от 00:00 часа на 23.03.2020 г. до 23:59:59 часа 29.03.2020 г. – тегленето се извършва на 30.03 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.halls.bg

    Публикуването на спечелилите ще се извърши съгласно точка XVIII.
    Тегленето на седмичните награди ще се извършва до 24 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който на случаен принцип ще изтегля по един печеливш участник измежду всички успешно регистрирали се номера за конкретното теглене.
    Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.
    Мобилните номера на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.halls.bg в раздел Печеливши, като последните три цифри от всеки номер ще бъдат скрити със символите ХХХ.
    Всеки печеливш с награда раница или JBL колонка ще получи съобщение на екрана, като и уведомителен SMS за спечелена награда с допълнителна информация. Печелившите участници с награда Електрически скутер ще получат уведомителен SMS непосредствено след като бъдат изтеглени. Всеки печеливш участник на дневна и/или седмична награда трябва да потвърди своята награда в рамките на 5 дни, като се обади на посочения в уведомителния SMS телефонен номер и остави своите данни за доставка на наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
   
С ЕДНА WEB РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА САМО ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА.

    Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ  и кореспондиращ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта на предоставения мобилен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле на уебсайта, за да завърши успешно първата си регистрацията. Всяка следваща регистрация на касова бележка чрез същия мобилен телефонен номер ще бъде отчетена без въвеждането на код за сигурност, тъй като вече телефонният номер ще е валидиран като реален и действащ.

    Печелившите участници получават наградите си САМО след предоставяне на печелившата касова бележка (фискален бон) / печелившите касови бележки (фискални бонове)  на закупените продукти HALLS пред куриера (стойността и номера, от която предварително са регистрирали, за да участват). Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец, в момента на покупката.

    ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА/TE БЕЛЕЖКА/И НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на денонощие. Всеки следващ опит няма да бъде зачетен в системата.

    За целия период на промоцията, един участник може да спечели максимум по 1 брой награда от вид.

    ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ МЕТОДИ, КОИТО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН ДОБАВЯТ РЕГИСТРАЦИИ "АВТОМАТИЧНО" ВМЕСТО УЧАСТНИЦИТЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ ЗЛОУПОТРЕБИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК, КОЙТО СЕ ОПИТА ДА НАРУШИ ИЛИ НАРУШИ ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА ЩЕ БЪДЕ АВТОМАТИЧНО ДИСКВАЛИФИЦИРАН ОТ ОРГАНИЗАТОРА. НАРУШЕНИЕ ИЗРИЧНО ВКЛЮЧВА ДЕЙСТВИЯ ЗА: А) ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ; Б) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФИЛ ОТ ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА; В) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ИЗМЕНЯТ ЕЛЕМЕНТА НА ЛИЧНО И ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В АКТИВНОСТТА; Г) ВСЯКО ДРУГО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРОМЕНЯ МЕХАНИЗМА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА ИЛИ УВЕЛИЧАВА ШАНСОВЕТЕ ЗА ПЕЧАЛБА НА НЯКОЙ УЧАСТНИК ИЗВЪН ОПИСАНИЯ МЕХАНИЗЪМ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. ПРОВЕРКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД СВЪРЗРВАНЕТО СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ, КАКТО И ПРИ ДОСТАВКА. РЕШЕНИЕТО ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО НА ОРГАНИЗАТОРА, КАТО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ ИЛИ РЕАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА.  ОРГАНИЗАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й ПОДЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА УСТАНОВЕНИ ЗЛОУПОТРЕБИ ИЛИ СЪМНЕНИЯ ЗА ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С НЕРЕАЛНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ.

    Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. В деня на доставка печелившият ще получи SMS за посещение или телефонно обаждане от куриера, който ще достави наградата. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
   
Наградите се получават само срещу представяне на валиден документ за самоличност и предоставена печеливша/и касова/и бележка/и (фискален бон), както и подписан приемо-предавателен протокол  В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия. Електрически скутер се предоставя САМО лично на печелившия, след представяне на валиден документ за самоличност.

    Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара