Спечелете 10 комплекта с бисквити Навона и вино


Краен срок - 12 февруари 2020

Когато обичаш някого, всеки ден е празник на любовта. 💞

Напиши ни в коментар какъв е най-романтичният жест, с който те е изненадвал твоят любим човек, и на 12.02. можеш да спечелиш една от десет мечтателни награди от Бисквити Навона и Bratanov Winery / Винарна Братанов

Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук.

Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар под визията на Играта, съдържащ отговор на въпроса „Kакъв е най-романтичният жест, с който те е изненадвал твоят любим човек?“

Всеки участник може да участва само с един валиден фейсбук профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши, на всеки от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.

Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 12.02.2020 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).

Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите участници, съгласно описания по-горе механизъм.

Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора награден комплект, наричан за краткост „Наградата“, който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

„Наградата“ представлява награден комплект, съдържащ:
§ 1 бр. кутия бисквити Навона ванилия 150 г,
§ 1 бр. кутия бисквити Навона какао 150 г;
§ 1 бр. бутилка вино South Sakar Selection 2015, Merlot & Syrah, произведена и предоставена от "Винарна Братанови” ООД

Наградата е еднаква за всички потребители, изтеглени като печеливши в настоящата Игра и не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2. или срещу паричната им равностойност.

За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2.

Участник, непотърсил спечелена Награда в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара