Спечелете ваучери за почивка, козметика и облекло от Lidl и Raffaello


Краен срок - 26 февруари 2020

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България и в нея участват само магазините, част от верига магазини „Lidl“.

Участващите продукти са всички продукти с марката Raffaello, наричани по-долу „Промоционални продукт/и“, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период и от магазин на веригата Lidl.

Всеки, навършил 18 годишна възраст, закупил продукти с марката Raffaello на стойност минимум 5 лева от магазини Lidl с една касова бележка в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да регистрира номера на касовата бележка и да участва в томбола за награди. Наградите са 3 вида:

    3 броя ваучери за козметични продукти, описани в раздел 5.3, теглени всяка седмица в рамките на 4 седмици. Общият брой на ваучерите за целия период на кампанията е 12.
    3 броя ваучери за облекло, описани в раздел 5.3, теглени всяка седмица в рамките на 4 седмици. Общият брой на ваучерите за целия период на кампанията е 12.
    1 брой СПА уикенд, описан в раздел 5.3, който ще бъде изтеглен на края на кампанията, за който всички участници, регистрирали касова бележка през целия период на кампанията, ще участват.

Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира различни касови бележки. Независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник може да спечели само една награда от вид за целия Промоционален период. В случай че участникът е спечелил повече от една награда от даден вид, той/тя има право да получи само една от спечелените награди oт съответния вид.

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на уеб страницата на Промоцията www.raffaellopromo.com („Сайтът“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки на Промоционални продукти, направени на територията на България. Процедурата за участие се осъщeствява в следните стъпки:

    За да се регистрира за участие в томболата, потребителят трябва да въведе името на сайта www.raffaellopromo.com в браузъра си.
    Потребителят трябва да натисне бутона „Участвай“ и да въведе кода на касовата бележка oт магазин Lidl, с която е закупил продукти Raffaello на минимална стойност 5 лева (както е посочено в Раздел 4) в рамките на Промоционалния период (както е посочен в Раздел 3), не по-късно от 23:59:59 часа на 26 февруари 2020 г.
    От потребителя ще бъде изискано да въведе валиден телефонен номер, както и да потвърди, че е над 18 годишна възраст, и че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и информацията, засягаща използването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
    Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
    След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.
    Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
    Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията.

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички регистрирани. Всяка седмица ще се теглят по трима печеливши за всеки от двата вида седмични награди: ваучер за козметика и ваучер за облекло, в присъствието на нотариус. На края на кампанията, на случаен принцип ще бъде изтеглен един победител за голямата награда – СПА уикенд, в присъствието на нотариус.

Тегленията на наградите ще се организират на датите описани по долу:

    Първо теглене: 07.02.2020 г. – седмични награди (в тегленето са включени всички кодове за периода 30.01.2020 – 06.02.2020 включително)
    Второ теглене: 14.02.2020 г. – седмични награди (в тегленето са включени всички кодове за периода 30.01.2020 – 13.02.2020 включително)
    Трето теглене: 21.02.2020 г. – седмични награди (в тегленето са включени всички кодове за периода 30.01.2020 – 20.02.2020 включително)
    Четвърто теглене: 27.02.2020 г. – седмични награди и голяма награда (в тегленето са включени всички кодове за периода 30.01.2020 – 26.02.2020 включително)

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. За да бъде валидиран, победителят трябва да изпрати по имейл снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал за Промоцията и в която да се вижда сумата и името на закупените Промоционални продукти.

За всеки един вид седмични награди ще бъдат теглени 3 печеливши с по 2 резерви всяка седмица, а за голямата награда ще бъде изтеглен 1 печеливш с 2 резерви в края на кампанията. Резервите се теглят за случай, че: спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 дни; спечелил участник не предостави данните, необходими за предоставяне на наградата; или спечелилият откаже наградата. С печелившите ще бъде осъществена връзка в рамките на долу описаните периоди за валидиране, във времевия интервал 10:00 – 18:00. Опитите за свързване с всеки печеливш на ден е 2 пъти.

Период за валидиране на участници по седмици:

    Валидиране на печеливши първо теглене: 10.02.2020 – 12.02.2020 включително
    Валидиране на печеливши второ теглене: 17.02.2020 – 19.02.2020 включително
    Валидиране на печеливши трето теглене: 24.02.2020 – 26.02.2020 включително
    Валидиране на печеливши второ теглене: 02.03.2020 – 04.03.2020 включително

Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва:

    Седмична награда 1: Ваучер за козметични продукти  (от верига магазини “L’Occitane”) на стойност 150 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 12 броя награди от този вид за целия период на кампанията.
    Седмична награда 2: Ваучер за облекло (от верига магазини “Oysho”) на стойност 150 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 12 броя награди от този вид за целия период на кампанията.
    Голяма награда: Ваучер за СПА уикенд на стойност 500 лв с ДДС, предоставен от туристическа агенция Роззи Травел. Ще бъдe предоставенa 1 брой награда oт този вид за целия период на кампанията.

Стойността на всяка награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени, дефектни или не отговарят на общоприетите очаквания, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на промоционалните материали са илюстративни. Всеки спечелил награда - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната цена на получената награда (без ДДС), съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл info@raffaellopromo.com и на Сайта.

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл снимка или сканирано копие на регистрираната и печеливша касова бележка за верифициране и валидиране на участието, както и, ако е необходимо, други данни.

Наградите ваучери ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършва.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора имената си и точен адрес на територията на Република България за получаване на наградите ваучери, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6-8 седмици, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са уточнени всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на: неизпратен адрес в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен, грешен адрес; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара