Спечелете 2000 литра гориво, 90 награди по 100 л гориво и 180 карти за отстъпки


Краен срок - 16 февруари 2020

Участието в Промоцията е обвързано с покупка.

За да участва в Промоцията, участникът следва да:

   зареди минимум 25 л гориво (бензин, дизел или газ) или да направи покупка на стоки от магазина на стойност над 15 лв. в бензиностанция Ромпетрол.
   да изпрати SMS на кратък номер 10800. SMS-ът е безплатен за всички оператори: номер на транзакция, час на издаване на бележката и литри закупено гориво или сума на закупени стоки от магазина, изписани по следния начин: R123456 15:40 25 ИЛИ номер на транзакция, час на издаване на бележката и стойност на покупката, изписани по следния начин: R123456 15:40 16,50
   да запази касовата бележка за удостоверяване на покупката, в случай, че спечели наградата. Участието в Промоцията не е ограничено в случай, че са изпълнени условията на промоцията.

Една регистрация, може да спечели само една седмична награда и да участва за голяма награда.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Промоцията са следните:

        90 малки награди от 100 литра бензин, дизел и газ (по 9 за всяка от 9-те седмици на промоцията)
        180 малки награди от карти с отстъпка 0.08 лв. на литър Rompetrol Premium Cards, отстъпката е валидна само за бензин и дизел (по 20 за всяка от 9-те седмици на промоцията)
        1 голяма награда от 2000 литра бензин или дизел (тегли се в първия понеделник след края на промоцията)

Всяка седмица в периода на Промоцията ще бъдат изтегляни по 10 участници, измежду всички участници, изпратили SMS на кратък номер 10800, закупили минимум 25 л гориво или направили покупка на стойност над 15 лв, които ще получат малки награди от 100 литра бензин или дизел. Печелившите ще бъдат уведомявани за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер.

Всяка седмица в периода на Промоцията ще бъдат изтегляни по 20 участници, измежду всички участници, изпратили SMS на кратък номер 10800, закупили минимум 25 л гориво или направили покупка на стойност над 15 лв, които ще получат малки награди - карти за намаление Rompetrol Premium Cards. Печелившите ще бъдат уведомявани за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер.

Последната седмица след края на промоцията ще бъде изтеглен един измежду всички участници, изпратили SMS на кратък номер 10800 и закупили минимум 25 л гориво или направили покупка на стойност над 15 лв, който ще получи голяма награда. Печелившият ще бъдат уведомен за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер.

Наградите ще бъдат теглени в присъствието на тричленна комисия. Голямата награда ще бъде изтеглена в присъствието на нотариус в края на промоцията. Датите на 9-те тегления са:

    1-во теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) - 30.12.2019 г. за периода 16-22.12.2019 г.
    2-ро теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) - 31.12.2019 г. за периода 23-29.12.2019 г.
    3-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 06.01.2020 г. за периода 30.12.2019-05.01.2020 г.
    4-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 13.01.2020 г. за периода 06-12.01.2020 г.
    5-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 20.01.2020 г. за периода 13-19.01.2020 г.
    6-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 27.01.2020 г. за периода 20-26.01.2020 г.
    7-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 03.02.2020 г. за периода 27.01-02.02.2020 г.
    8-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 10.02.2020 г. за периода 03-09.02.2020 г.
    9-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 17.02.2020 г. за периода 10-16.02.2020 г.
    10-то теглене (Голяма награда 1х2000 л.) - 17.02.2020 г.

Печелившите участници ще бъдат уведомени с SMS и ще бъдат публикувани на уебсайта на бензиностанции Ромпетрол на www.rompetrol.bg.
Участникът е длъжен да пази касовия бон като доказателство за покупка.
При получаване на малка награда (100 литра гориво): При предоставяне на спечелената награда, печелившият участник е длъжен да предостави касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелена тази награда, и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели, след което предоставя наградата на печелившия.

При получаване на малка награда (карта за намаление Rompetrol Premium Card: При предоставяне на спечелената награда, печелившият участник е длъжен да предостави касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелена тази награда, и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели, след което предоставя наградата на печелившия.

При получаване на голяма награда (2000 литра гориво): За получаване на голяма награда, печелившият участник е длъжен да пази касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелил голямата награда и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата, и да ги предостави за сверка и копиране при получаване на наградата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели, след което предоставя наградата на печелившия.

В случай, че участникът не представи касовия бон, или данните от печелившия SMS не съвпадат с данните от касовия бон, Организаторът има право да откаже връчването на наградата.

В случай, че участникът не бъде открит на телефона, от който е изпратен  SMS в рамките на 7 дни, след като е бил изтеглен в жребия, Организаторът има право да изтегли друг участник на негово място при следващо теглене.

В случай, че няколко участника не могат да бъдат открити в рамките на 7 дни от датата на тегленето, въпреки всички усилия, положени от страна на Организатора, то същият има право да изтегли съответния брой нови участници при последното теглене.

Организаторът ще уведоми спечелилите участници на посочените от тях телефон и чрeз SMS за наградата в рамките на 7 дни от датата на тегленето и ще достави наградата в най-удобната за тях бензиностанция Ромпетрол. Доставката на спечелената награда ще се осъществява до 2 седмици. В случай че участникът не потърси/ вземе наградата си  до 23:59 ч. на 28.02.2020 г., независимо от датата на теглене на наградата си, той губи правото да я получи.

Наградата ще бъде предавана срещу лична карта, подпис, представен касов бон и печеливш SMS и приемо-предавателен протокол лично на печелившия участник.
Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя прценка с цел популяризиране на Промоцията.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара