Спечелете 50 комплекта с подправки Picantina


Краен срок - 3 януари 2019

Кампанията се отнася за всички продукти с марката „Пикантина/Picantina“:

В Кампанията участват всички лица, които са:
Закупили продукти Пикантина/Picantina на обща стойност минимум 5 лв. с и са регистрирали номера на касовата бележка/касовите бележки в промо-уеб-страницата www.picantina.bg/promo, чрез регистрационната;

При регистрация в промо-уеб-страницата е допустимо използването само на кирилица за регистрация на имена и адрес. Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с настоящите Общи условия и да попълни задължителните полета с личните си данни, включващи две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер. След като направи регистрацията си успешно, всеки участник вижда страница в сайта с потвърждение на регистрацията му.

При регистрация на една касова бележка със закупени продукти по т.2.1 от настоящите Общи условия, лицата могат да участват за разпределение на наградите, както следва:
• 50 бр. комплекта подправки Picantina, включващи мелнички Picantina Chili Pepper, Picantina Orient Mix, Picantina Himalayan Salt, Picantina Grill Mix, Picantina Italian Mix, Picantina Paper Mix, поставени в красива дървена поставка.

Всеки всеки има право да регистрира неограничен брой уникални касови бележки. Всяка регистрация се смята като отделна такава и дава по-голям процентен шанс на участника да спечели една от наградите.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

В Кампанията ще бъдат раздадени 1 тип награди, както следва: 50 бр. комплекта подправки Picantina, включващи мелнички Picantina Chili Pepper, Picantina Orient Mix, Picantina Himalayan Salt, Picantina Grill Mix, Picantina Italian Mix, Picantina Paper Mix, поставени в красива дървена поставка.

Всяка седмица, считано от 7 декември от всички регистрирани в промо сайта, на томболен принцип ще бъдат изтеглени по 10 бр. победители, които ще получат комплект подправки Picantina.

Участниците могат да регистрират неограничен брой касови бележки през периода, в който се провежда промоцията. Всички печеливши касови бележки отпадат от тегленията през следващата седмица. Всички непечеливши касови бележки, регистрирани от началото на промоцията до края й, продължават да участват във всички тегления за малки и големи награди. Всеки участник може да спечели по 1 бр. награда от всеки вид.

Наградите ще бъдат изтеглени и обявени на сайта на кампанията на следните дати:
• Първо теглене – 07.11.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Второ теглене – 14.11.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Трето теглене – 21.12.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Четвърто теглене – 28.12.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Пето теглене – 04.01.2019 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.

Наградите се получават срещу представени касови бележки, удостоверяващи покупката на продукти Picantina на стойност не по-малка от 5 лв. с ДДС. 6.5. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Пълният списък с печелившите от кампанията ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата на кампанията www.picantina.bg/promo.

Изпълнителят ще уведоми печелившите участници за спечелените награди по телефона или email адресите предоставени при регистрацията.

Победителите ще трябва да се свържат с Организатора, по email admin@picantina.bg и да предоставят трите си имена, ЕГН, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка в рамките на 10 работни дни от публикуване на имената им на уеб-страницата на кампанията www.picantina.bg/promo.

Победителите ще получават наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма, за сметка на Организатора, до 30 работни дни и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с победителя. 7.4. Организаторът изисква предоставянето на документ за самоличност с цел доказване на възраст.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара