Спечелете смартфон Sony Xperia XA2


Играта е приключила!

Печеливш: Влади К.Рестартирайте лятото с нов телефон от Sony! ☀️🏝️Гледайте видеото, отговорете на всички въпроси от теста и ни споделете Вашия ЛЕТЕН ПРОФИЛ в коментар. И може да спечелите бестселъра в супер среден клас Xperia XA2! Вие сте на ход! 👇

Участието в онлайн играта „Лято с Xperia XA2“ (Играта) не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК .

· Играта се провежда на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/
· Участниците в играта следва да гледат на живо или на запис специалното видео за играта, публикувано на страницата на VIVACOM и да споделят в коментар под видеото летния си профил въз основа на получения резултат от теста. Всички останали регистрации ще се зачитат, но нямат да бъдат взимани под внимание при теглене на печелившите.
· Всеки участник има право на един брой участие в рамките на играта.

Награди: 1 бр. смартфон Sony Xperia XA2
В случай, че пазарната стойност на наградата е над 30 лева - с оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 8 от ЗДДФЛ тя подлежи на облагане и следва да се декларира от Спечелилия.

· Печелившият участник се определя на томболен принцип от администраторите на фен страницата на VIVACOM във Facebook на 17.08.2018 г.
· Победителят ще бъде обявен на страницата на VIVACOM във Facebook в периода 17-20.08.2018 г.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочените от тях профили във Facebook чрез лично съобщение. За да получи наградата си, победителят следва в рамките на 2 дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена; телефон за връзка, точен адрес на офис на Еконт за получаване на наградата и да даде съгласието си за обработване на тези лични данни. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.

Организаторът ще предостави наградата на спечелилия на посочен от него адрес. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран и/или сканиран. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник. С оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 8 от ЗДДФЛ, печелившият следва да предостави свои лични данни и да даде изричното си съгласие за тяхното обработване. Един екземпляр от служебната бележка ще бъде предоставен на спечелилия.


Краен срок - 16 август 2018

Спечелете СЕГА

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара