Спечелете прахосмукачка-робот Philips или 50 комплекта котешка храна


Играта е приключила!

Печеливши: https://promomars.bg/billa/Whiskas_bila_2018/winners.php#wrapperКупи 2бр., от който и да е вид четирипак Whiskas 4x100гр. или 4х85гр., регистрирай се и може да спечелиш една от 5 броя прахосмукачки-робот Philips или един от 50 комплекта котешка храна за един месец

Продукти, участващи в играта – Whiskas пауч 4x100g джуниър, Whiskas пауч 4x100g птичи ястия, Whiskas пауч 4x100g месни ястия, Whiskas пауч 4x100g рибни ястия, Whiskas пауч 4x85g Casserole птичи ястия, Whiskas пауч 4x85g Casserole микс меню

Механизъм на играта:

Стъпка 1: Купи 2 бр. четирипак
Whiskas пауч 4x100g джуниър;
Whiskas пауч 4x100g птичи ястия;
Whiskas пауч 4x100g месни ястия;
Whiskas пауч 4x100g рибни ястия;
Whiskas пауч 4x85g Casserole птичи ястия;
Whiskas пауч 4x85g Casserole микс меню;

Стъпка 2: Регистрирай буква “W” на латиница и номера и часа на касовия бон на www.promomars.bg , подсекция "BILLA", или чрез sms на кратък номер 19353.

ПРИМЕР: B928383930 13:15 (без интервал между буквата на латиница и номера на касовия бон)

* Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Telenor, Mtel и Vivacom.

Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, всеки участник получава потвърдителен SMS. При регистрация чрез сайта потребителят трябва да въведе две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта. Допустимо е използването САМО на кирилица за регистрация на имена и адрес. Организаторът не носи отговорност за грешно въведен мобилен телефонен номер.

Всеки участник в настоящата игра има право да участва за спечелването на една от 5 броя прахосмукачки-робот Philips или един от 50 комплекта котешка храна за един месец

Тегленето на наградите ще се извърши на 03.09.2018г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм, който на случаен принцип ще разпредели наградите. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия в състав представители на доставчика на телекомуникационните услуги Тера Комюникейшънс АД.

Печелившите участници, регистрирали кодoвете си с SMS или уеб регистрация на интернет адрес www.promomars.bg, ще бъдат известени чрез обратен SMS от кратък номер 19353.

Печелившите участници ще получат обаждане от представител на Тера Комюникейшънс АД в 3-дневен срок, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаването й.

Тера Комюникейшънс АД има задължение да потърси участниците до 2 пъти. В случай, че те не могат да бъдат намерени, не им се предоставя награда. При неотговаряне и на 2-те обаждания, участникът губи правото си да получи наградата на по-късен етап.

С един SMS или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от касов бон. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие. Всеки регистриран номер на касов бон се натрупва в активите на участника и той участва в тегленето на наградите със съответния брой регистрации на касови бонове като по този начин увеличава шанса си за успех. Един участник не може да спечели повече от една награда. Един и същ e-mail адрес да не може да участва с различни номера. Един и същ телефонен номер да не може да участва с различни е-mail адреси.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично", вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността. Независимо от това, Организаторът съставя протокол, с който констатира какво налага дисквалификацията и при поискване от дисквалифицирания Участник, Организаторът му представя копие от протокола.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили прахосмукачки-робот Philips. В съответната служебна бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. Служебните бележки ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка заедно с наградите. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следващата годината на придобиването му. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена по лична карта, адрес по лична карта и ЕГН. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел “Обработване на лични данни“.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще се свърже с печелившите участници, за да уточни датата и часa за доставка с тях. Наградите се доставят на посочените от печелившите адреси само веднъж в деня и часа, уговорен съгласно предходното изречение. При отсъствие на печелившите участници в предварително уговорения час, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи рекламни кампании на Организатора. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра между куриера и получателя на наградата. Единият протокол се предоставя на спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставен на куриера касов бон, с който е направена регистрацията в играта! Награда може да бъде получена и от пълномощник след представяне на изрично писмено пълномощно. Организаторът няма да връчва награди на участници, които не представят касовия бон, с който е направена печелившата регистрация в играта!


Краен срок - 31 август 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара