Спечелете Huawei P20, Huawei P20 Pro и парични награди


Краен срок - 20 август 2018

"Златният век на фотожурналистиката" започва с въвеждането на първия 35 мм компактен фотоапарат, създаден от Leica през 1925 г. За първи път неспециалисти могат да улавят в кадър реалността на живота. Близо сто години след това Leica и Huawei следват тази мисия със създаването на най-усъвършенстваните мобилни камери и пренаписване правилата на професионалната фотография. Нека видим най-добрите снимки, направени с устройства Huawei, и наградим техните автори.

Конкурсът включва следните категории (“Категориите”):
a) Faces – експериментиране с идетичността и силата на портретирането;
b) Good Night – да уловим моментите на приглушена светлина;
c) Hello, Life! – споделяне на емоции или вдъхновения от ежедневието;
d) Check-In – откриване на нови места , които да посетим и преживявянията ни там;
e) Nature – флора, фауна и природни пейзажи;
f) Story Board – история, разказана чрез снимки в 9 (девет) кадъра, които развиват вълнуващ разказ.

В „Конкурса“ могат да участват само снимки, направени с Huawei устройства.

В „Конкурса“ не могат да участват снимки с големина над 25 MB.

В „Конкурса“ не се допускат до участие снимки, които вече са били публикувани с търговска цел – в списания, вестници, блогове, уебсайтове, реклами и т.н. или са печелили награди в предишни конкурси. Горното не се отнася за снимки, които са били използвани за лични цели и/или са били публикувани в личните блогове, уебсайтове или профилите в социалните мрежи на „Участника“.

Снимките, участващи в „Конкурса“ могат допълнително да бъдат обработвани с филтри/цветни корекции. Не се допуска добавянето / премахването на предмети, както и промяна на първоначалната композиция на снимката.

Всеки „Участник“ трябва да избере в коя от гореизброените „Категории“ желае да участва.

Участието във всяка от „Категориите“ трябва да бъде придружено от заглавие и/или кратко описание на снимката по преценка на „Участника“

Всеки „Участник“ може да качи повече от една снимка, като следва инструкциите на сайта (както е описано по-долу). В случай, че „Участникът“ качи 2 (две) или повече идентични снимки (представят един и същи обект или място), Huawei Полша има право да дискфалифицира от „Конкурса“ една или всички подобни снимки на този „Участник“.

Снимките в „Конкурса“, както и техните заглавия и описания не трябва да включват незаконно съдържание, както и да нарушават приетите морални, етични, социални стандарти и норми и други права. В частност снимките не могат да съдържат:
a) всякаква форма на клевета, обида, заплаха, обида на етническа основа, сексистко поведение, неприлично или насаждащо омраза;
b) всякаква форма на богохулство;
c) всякакво съдържание нарушаващо правото на трети лица, включително, но не само правото на портрет или правото на лично име;
d) всякакво съдържание представляващо реклама или акцент върху търговско послание или промоция на стоки, услуги, събития, бизнес, каузи свързани със събиране на средства или услуги с цел лична облага.

Интернет потребителите ще могат да гласуват за любимата си снимка измежду всички снимки качени на „Сайта“, чрез гласуване на „Сайта“ („Гласуването“)

Период на „Гласуването“: 9 юли 2018 в 14:00 ч. до 20 август 2018 в 11:59 ч. (Централноевропейско лятно часово време).

За да може да участва в „Гласуването“, всеки потребител трябва да следва инструкциите на „Сайта“ и да подаде необходимата информация и/или съгласие. Гласуването е напълно безплатно.

Всеки потребител има право да гласува за повече от 1 (една) снимка, участваща в „Конкурса“.

Всеки потребител има право да гласува за дадена снимка повече от един път, стига да спази 24 (двадесет и четири) часов интервал между гласуванията. Huawei Полша си запазва правото да премахне или не зачете глас, в случай на съмнение че интервалът от време не е спазен.

Общият брой гласове, които е получила всяка снимка ще бъде публично оповестен и видим до 3 (три) дни преди крайната дата за „Гласуването“ посочена в точка 6.2. След този срок, общият брой на гласовете ще бъде скрит.

50 (петдесетте) снимки от всяка „Категория“, събрали най-много гласове, автоматично ще бъдат включени в глобалното издание на конкурса Huawei NEXT-IMAGE Awards. Изключение правят само снимки от категория „Природа“.

Във всяка категория, снимката събрала най-голям брой гласове от потребителите, ще получи награда на публиката („Наградата на публиката“).

В случай, че няколко снимки от една „Категория“ са получили еднакъв брой гласове, „Наградата на публиката“ ще бъде определена от Huawei Полша или оторизирано от компанията лице, по критериите описани в точка 7.3.

При отличаването на фотографиите, „Журито“ ще вземе под внимание следните характеристики на снимката:
a) художествена стойност;
b) качество;
c) уникалност.

Гласуването на „Журито“ е в периода 24 август 2018 - 31 август 2018.

Решението на „Журито“ е финално и окончателно за всички „Участници“ в „Конкурса“.

Победителите ще бъдат публично оповестение на „Сайта“ на 10 септември.

Победителите в „Конкурса“ ще получат следните награди („Наградите“):
a) Публикуване на снимката в месечното списание National Geographic в страните от Централна и Източна Европа (т.е. България, Хърватска, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Унгария, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Сърбия, Швеция), участие в семинар на National Geographic, Huawei Matebook X и 10 000 евро - за победителя в Гран При (Голямата награда0;
b) Публикуване на снимката в месечното списание National Geographic в страните от Централна и Източна Европа (например България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Унгария, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Сърбия, Швеция) и 2 000 евро - за носителите на първа награда във всяка категория
c) Huawei P20 Pro - за победителите класирани на второ място във всяка категория;
d) Huawei P20 - за победителите класирани на трето място във всяка категория;
e) Huawei P20 - за наградата "Победители на публиката".

Един „Участник“ и/или снимка може да спечели повече от една „Награда“.

Всеки спечелил „Участник“ ще получи имейл с подробна информация за получаване на „Наградата“.

Наградите ще бъдат изпратени на Победителите в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на предоставяне на необходимата информация на Huawei Полша от страна на „Участника“ и изпълнение на задълженията посочени в точка 5.6, 9.3 и 10.11 на настоящите „Общите условия и правила за участие“.

Победителите ще получат „Наградата“ си по банков път или с куриерска пратка (в случай, че наградата е предметна). „Наградите“ не могат да бъдат изплащани в брой.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара