Спечелете пуфове, колонки, надуваеми дюшеци, тениски и торбички от Fanta


Краен срок - 8 юли 2018

Невероятният вкус на Fanta Manguava се крие във фантастичния баланс между манго и гуава.
Но знаеш ли какво?
Ти също можеш да постигнеш този баланс с едно докосване, като междувременно играеш за награда.
Готов ли си?

За да участва в Играта, участникът в Играта трябва да има регистрация в платформата MySPARX х WOAH според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy). Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX x WOAH (налично в Play Store и App Store). Регистрация е безплатна и изисква следното:

    Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

    Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.

    Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.

    При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX х WOAH: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и официалните правила на играта „Fanta Manguava – открий баланса“.

След успешна регистрация участникът започва играта. Тя се състои в постигане на баланс на парченцата манго и гуава, като се използват предоставените графични елементи и функционалности в секция „Играй“ на fanta.mysparx.bg. За да се включи в томболата малки награди на Играта, участникът трябва да балансира плодовете в рамките
    на 8 сек., а за да се включи в томбола за големи награди – в рамките на 16 сек.

За валидно се счита всяко участие на fanta.mysparx.bg, при което е участникът успее да балансира парченцата манго и гуава сек. в рамките на 8 сек. за малки награди и в рамките на 16 сек. - за големи награди според изискванията по Раздел 4, Раздел 5 и Раздел 6.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта fanta.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на оповестяване на списъка с печеливши от съответното теглене на fanta.mysparx.bg . В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Данните на победителите ще бъдат използвани единствено и само за успешна доставка на спечелената награда.

Печелившите участници ще бъдат общо 76 на брой, избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки тип награда.

Един участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) работни дни, след като бъде потвърден предоставения от печелившия адрес за доставка. Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия за сметка на Организатора. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат. Данните на победителите ще бъдат използвани единствено и само за успешна доставка на спечелената награда.

Наградите в Играта са, както следва:

    Малка награда: Надуваем дюшек – общо 20 за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта; Fanta Manguava тениска - общо 20 за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта; Fanta Manguava торбичка - общо 20 за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта.

    Голяма награда: Преносими колонки – общо 8 броя за цялата продължителност (2 за всеки период) на Играта; Пуф – общо 8 броя за цялата продължителност (2 за всеки период) на Играта.
Малката награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли всяка седмица. Голямата награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли всяка седмица. Един участник не може да спечели награди от две различни категории едновременно, както и не може да спечели повече от една награда за целия период на Играта.

Периодите и датите на теглене на печелившите са, както следва:

    Период 1: 11.06 – 17.06.2018 г.
    Малки награди:
    - 5 бр. Надуваем дюшек
    - 5 бр. Fanta Manguava тениска
    - 5 бр. Fanta Manguava торбичка
    Големи награди:
    - 2 бр. Преносими колонки
    - 2 бр. Пуф
    Дата на теглене: 18.06.2018 г.

    Период 2: 18.06 – 24.06.2018 г.
    Малки награди:
    - 5 бр. Надуваем дюшек
    - 5 бр. Fanta Manguava тениска
    - 5 бр. Fanta Manguava торбичка
    Големи награди:
    - 2 бр. Преносими колонки
    - 2 бр. Пуф
    Дата на теглене: 25.06.2018 г.

    Период 3: 25.06 – 01.07.2018 г.
    Малки награди:
    - 5 бр. Надуваем дюшек
    - 5 бр. Fanta Manguava тениска
    - 5 бр. Fanta Manguava торбичка
    Големи награди:
    - 2 бр. Преносими колонки
    - 2 бр. Пуф
    Дата на теглене: 2.07.2018 г.

    Период 4: 02.07 – 8.07.2018 г.
    Малки награди:
    - 5 бр. Надуваем дюшек
    - 5 бр. Fanta Manguava тениска
    - 5 бр. Fanta Manguava торбичка
    Големи награди:
    - 2 бр. Преносими колонки
    - 2 бр. Пуф
    Дата на теглене: 09.07.2018 г.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара