Спечелете 5 перални Whirlpool и 100 продуктови награди от Savex


Краен срок - 6 юни 2018

За да участва в Играта, участникът трябва да влезе в интернет страницата на Savex - http://superlesnosuperaromatno.com, където e разположена информация за стъпките, които участникът трябва да следва, за да участва. Участникът трябва да натисне бутона „Участвай“, да се запознае с трите факта за иновацията посредством видеоклип. Участникът трябва да изгледа въвеждащо видео или да натисне бутон „пропусни“ и да отговори на три въпроса, свързани с иновацията. При правилни отговори на въпросите Участникът се насочва автоматично към друга страница, в която следва да натисне бутон „регистрирай се“ и да приеме приложението със своя Фейсбук профил. Всеки потребител има право да участва само един път в Играта, т.е. да направи само една регистрация. След успешна регистрация, Участникът е пренасочен към страница, в която може да сподели „късмет“ с приятелската си листа във Фейсбук.

На всеки 7 дни от периода на Играта, ще бъдат изтегляни по 25 участника измежду всички отговорили правилно на въпросите. Изтеглените участници печелят една от наградите от настоящите Правила. След изтичане периода на Играта, на 06.06.2018., освен последните 25 седмични победителя, ще бъдат изтеглени и други 5 участника измежду всички отговорили вярно на въпросите в Играта за периода на Играта. Печелившите участници се теглят автоматично, чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора. Печелившите участници, се обявяват в срок до 5 работни дни от тегленето на интернет страницата на играта, в подраздел „Печеливши“. Всички печеливши в рамките на 5 дни след проведеното теглене ще получат съобщение на предоставения посредством регистрацията с фейсбук имейл, чрез който са се регистрирали в играта, с информация за спечелена награда и информация за начин на получаване на наградата си. В срок от 14 дни от получаване на съобщението по предходното изречение, спечелилият участник следва да отговори на него и ако желае да получи наградата си да остави данни за доставка (три имена, адрес и телефон за връзка). След изтичане на 14-дневния срок от получаване на съобщения в доброволно предоставения от участника имейл, участник, който не е предоставил данни за доставка, губи правото на награда.

Наградите ще бъдат доставени до печелившите участници чрез куриер, за сметка на Организатора, на посочен от тях адрес, до 30 работни дни от предоставяне на данни за доставка, съгласно т. 5.2. от настоящите Правила. Наградата може да бъде получена лично от печелившия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

Награди, непотърсени в 14-дневен срок от момента на получаване на Фейсбук съобщението за спечелена награда, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез допълнителна томбола, измежду останалите участници в срок, не по-късно от 30.08.2018г.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, за: a) добавяне на регистрации "автоматично", вместо участниците; б) получаване на повече от една регистрация от едно лице; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

За да спечели, участникът в Играта трябва да e изпълнил всички изброени по-долу условия:

A. Да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3 и т. 5 от настоящите Правила;
B. Да е изтеглен в томболата;
C. Да предостави данни за доставка на наградата в рамките на 14 дни след получаването на съобщение по имейл за спечелена награда. В случай, че не спази условията описани в т. 5.2., печелившият губи правото си на награда, като последната ще бъде предоставена на друг участник чрез провеждането на нова томбола при условията на т. 5.4.


Наградите в Играта са както следва:
1. Перална машина Whirlpool Supreme Care FSCR70414– общо 5 (пет) броя.
2. Кутии Savex Super Caps (20 капсули / 1 кутия) – общо 100 (сто) кутии Savex Super Caps.

Не се допуска замяната на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

Сроковете за теглене на печеливши са както следва:
За период 9.05-16.05.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20 капсули). За период 17.05-23.05.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20 капсули).
За период 24.05-30.05.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20 капсули).
За период 31.05-07.06.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20 капсули).
За период 31.05-07.06.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20 капсули) и 5 печеливши, които да получат перална машина Whirlpool Supreme Care FSCR70414

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара