Спечелете мобилни батерии, слушалки и топка от Vivacom


Краен срок - 3 май 2018

Механизъм на играта:
· Играта се провежда на специално разработената лендинг страница на Sony Xperia.
· Участниците в играта следва да отговорят вярно на минимум 7 от 10 затворени въпроса, посветени на UEFA Champions League, за да се включат в разпределението на наградите. Всички останали регистрации ще се зачитат, но нямат да бъдат взимани под внимание при теглене на печелившите.

· Всеки участник има право на неограничен брой участия в рамките на играта, като всяко ново успешно участие увеличава шанса за спечелване на награда. Участник може да бъде изтеглен за повече от 1 награда за целия период на играта.
· С изпращането на всяка заявка в играта, участниците се съгласяват и приемат настоящите правила.

· Въпросите в играта се променят веднъж (на 25.04) в рамките на активния период на играта.

· За да се включат отново в томболата за разпределяне на наградите за втората седмица, потребителите трябва да отговорят на новите въпроси в ШАМПИОНСКИ QUIZ #2, като пак се регистрират успешно.

Награди:
· 4 х Bluetooth MBH22
· 6 x Мобилни батерии CP-6
· 1 бр. Оригинален артикул от Шампионска лига (топка с автограф на Еден Азар)

Всяка седмица чрез томбола на случаен принцип ще бъдат теглени 5 печеливши, завършили успешно своята регистрация в играта на седмицата: за Шампионски QUIZ #1 (26.04); за Шампионски QUIZ #2 (04.05). Голямата награда в играта Артикул от Шампионска лига ще бъде изтеглена с победителите от Шампионски QUIZ #2.

Всички победители в Играта ще бъдат обявени в отделна бележка на FB страницата на VIVACOM.

В случай че някой от печелившите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок, на негово място ще бъде изтеглен следващ победител.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочените в техните регистрации контакти. За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 2 работни дни да върне отговор, като предостави в лична комуникация (по мейл или телефон) с Организатора точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – грешни имена; непълен или неточен имейл адрес; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Във връзка с изменения, влезли в сила от 01.01.2017 по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, участниците подлежат на облагане с данъци и такси, породени в резултат от участието или спечелването на награда на стойност 30 или повече лева в играта.

Организаторът предоставя на всеки Печеливш за подобна награда служебна бележка за нейната стойност, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара