Спечелете 1 385 000 кена Загорка


Краен срок - 30 юни 2018

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 1 385 000 броя кена Загорка 0,5л.

Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
1. да закупи бутилка Загорка 0,33 или 0,5л с промоционален етикет.
2. да провери символа под капачката.
3. в случай че символът под капачката е символ кен, да отиде на https://zagorka.bg, където може да види центровете, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката.

Капачките, под които има символ кен печелят 1 брой  кен Загорка 0.5л.
Един участник в Промоцията може да спечели повече от една награда.

Един участник в Промоцията може да размени за наградa кен Загорка 0.5л. до 5 печеливши капачки на ден в един награден център. В случай че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден център. Списъкът с наградните центрове, обявен на https://zagorka.bg, може да бъде променян и допълван в срок до 30.06.2018 г.

Кеновете Загорка 0,5л могат да се вземат от посочените на https://zagorka.bg центрове, обозначени с награден стикер в срок до 31.07.2018 г.

Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Загорка 0,5л в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

При получаване на всяка от наградите, печелившият следва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на документ за самоличност.

В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Възложителя и Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие.

След 30.06.2018 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът и Възложителят имат задължение по предоставянето на награди до 31.07.2018 г. по смисъла на т.14.3

Не се допуска замяна на награди за паричната й равностойност и/или други ценности.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара