Спечелете 300 златни яйца от кори "Златната Царица"


Краен срок - 30 април 2018

Участващите опаковки са фини точени кори "Златната Царица" 500 грама с промоционална опаковка и пакетирана вътре в опаковката скреч карта.

ДИЗАЙН НА ПРОМООПАКОВКА:ДИЗАЙН НА ПЕЧЕЛИВША СКРЕЧ КАРТА:
ДИЗАЙН НА НЕПЕЧЕЛИВША СКРЕЧ КАРТА:С участие в Промоцията може да бъде спечелена следната награда:

Един брой Златно яйце, описано подробно в Приложение 1, при един брой печеливша скреч карта.

Общо за промоцията - 300 броя награди за всички опаковки за целия период на промоцията.

Във всяка промоционална опаковка с показания с точка 5 дизайн има налична скреч карта с поле на изтриване. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

• "Печелиш златно яйце" - потребителят има право да получи един брой златно яйце по куриер. Потребителят следва да се обади на посочения телефон 0700 11606 и подаде своите данни на участие, както и уникалния код, който се намира под надписа "Печелиш златно яйце". Потребителят трябва да пази скреч картата до получаване  на наградата, награда ще се връчва само срещу предоставена печеливша скреч карта.

• "Направи вкусна баница и опитай пак" - потребителят не печели нищо.

Общият брой промоопаковки, съдържащи скреч карти е 180 000 броя, като 300 броя от картите са "Печелиш златно яйце" и 179 700 броя от картите съдържат "Направи вкусна баница и опитай пак". Печелившите карти ще бъдат разпределени на случаен принцип във всички произведени опаковки.

Участниците, спечелили наградата "Златно яйце" го получават с доставка по куриер срещу предоставяне на печеливша скреч карта с уникален номер, който съответства на продиктувания по телефон и потвърден като печеливш от протокол за печеливши кодове. Доставката е в срок от 45 дена от телефонното обаждане на клиента.

Стойността на предметната награда е в размер на 90,00 (деветдесет) лева.

При връчване на наградата на участниците ще се предоставя и служебна бележка за получената награда, на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ

С участието си в Промоцията, участниците са информирани, че: за получената от тях награда са задължени да декларират получения доход под формата на предметна награда пред съответната/компетентна (съгласно адрес по лична карта на получателя на наградата) Териториална Дирекция на Национална агенция по приходите (ТД на НАП) като подадат годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на следващата година и да заплатят в същия срок и по сметка на съответната/компетентна ТД на НАП данък в размер на 10%, изчислен на база стойността на предметната награда, отразена в предоставената им служебна бележка при получаване на наградата. Предоставената на спечелилите участници служебна бележка, следва да бъде приложена към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

За печелившите участници ще бъдат на лице допълнителни разходи за тяхна сметка във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а именно: дължим към бюджета данък в размер на 10% от стойността на предметната награда, както и евентуални разходи по подготовка и подаване на годишна данъчна декларация.

Приложение № 1: Златно яйце

1. "Златното яйце" представлява златен плакет с приложения дизайн, изработен от злато проба 585, с тегло  от 1,5 g


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара