Яйцата намери и ваучери от Kaufland спечели


Краен срок - 8 април 2018

Яйцата намери и награда спечели!

На вниманието на всички търсачи и откриватели: Kaufland Ви предизвиква да откриете великденските яйца, които сме скрили в нашия виртуален хипермаркет.

Раздаваме десет ваучера за пазаруване в хипермаркети Kaufland, всеки на стойност 30 лева. Печелившите ще бъдат изтеглени в две последователни седмици, като при всяко теглене ще бъдат изтеглени по петима късметлии.

Ето как да се включите в търсенето

В нашия виртуален хипермаркет сме скрили различни шарени яйца. Кликнете върху снимката, задръжте ляв бутон и движете мишката в желаната посока. Разгледайте добре, открийте всички скрити яйца, пребройте ги и отговорете на въпроса, който ще откриете по-долу. Нека търсенето на великденски яйца започне сега! Пожелаваме Ви успех!

Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора. Можете да участвате в играта неограничен брой пъти, но можете да спечелите само веднъж на теглене. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в Централното управление на Kaufland  от комисия в състав – представители на следните звена: „Реклама и връзки с обществеността“, „Клиентски мениджмънт/Ревизия“ и „Право и съответствие“. Тегленето на наградите ще се проведе на 02.04.2018 г. и на 10.04.2018 г., като по време не всяко от двете тегления ще бъдат изтеглени по пет печеливши.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон (след като организаторът не може да се свърже с тях по имейл) до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на service@kaufland.bg.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара