Спечелете СПА ден, семейна фотосесия, почистване на дома и още 20 награди от Medix


Краен срок - 15 март 2018

За да се включи в Кампанията е необходимо всеки участник да изпълни следните стъпки:

Стъпка № 1 - Да посети официалната страница на Кампанията: http://nai.medix-bg.com;

Стъпка № 2 - Да се регистрира в Кампанията, посредством попълване на посочената форма, чрез посочване на 2 (две) имена, имейл адрес или профила си в социалната мрежа Facebook.

Стъпка № 3 - Да номинира своя претендент за “Домакиня на годината” като посочи за коя от наградите се бори или да гласува за своя фаворит от всичките номинации.

Ако след регистрация участникът се възползва само от възможността да гласува да свой фаворит, той участва в томбола за 1 (една) от малките награди, посочени в т. 7.1. А) от настоящите Общи условия и Правила.

За участие в томболата за една от големите награди, посочени в т. 7.1.Б) от настоящите Общи условия и Правила, номинацията на участникът трябва да събере поне 20 харесвания.

Участникът се индивидуализира в Кампанията или чрез личния си имейл адрес, или чрез своя Facebook профил, посредством който участва в Кампанията. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласието си за това.

След спазване на всички стъпки и условия съгласно т. 6.1. и т. 6.2. и т. 6.3., както и в случай, че не е дисквалифициран участникът по реда на т. 6.8. и т. 6.9., води до участие в Томболата за разпределението на малките и големи награди, при условията описани в т. 6.2 и т. 6.3.

Един участник може да участва безброй пъти. Всеки пореден опит, обаче, няма да бъде зачетен за участие в разпределението на наградата.

В случай, че конкретна номинация успее да събере 20 харесвания, то тя участва за голямата награда, за която е посочено, че се бори при създаването ѝ.

Организаторът си запазва правото да премахва или да не одобри всякакво съдържание или номинация, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението за дисквалификация на участника е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници и трети лица, във връзка с такова съдържание.

Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие се счита за нарушение на Официалните правила.
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Общ награден фонд за Кампанията:
А) Малки награди: 20 броя Комплект продукти Medix:
MEDIX ALVINA COLOR Designer Perfume Collection Modѐle - за цветни тъкани - 1бр.
MEDIX ALVINA DESIGNER PERFUME COLLECTION Modѐle - Модел (син) - 1бр.
MEDIX GLASS Lilac - Люляк - с помпа (виолетов) - 1бр.
MEDIX MULTI ACTION Orange (universal) - обезмаслител с помпа - 1бр.
MEDIX UNIVERSAL Lily Of The Valley - Момина сълза (зелен) - 1бр.
MEDIX RAZOR Gel Ocean - дезинфекциращ гел за баня - 1бр.
MEDIX RAZOR Bathroom - дезинфекциращ спрей за баня - 1бр.
MEDIX BEAUTY BALSAM Spring Freshness (бял) - 1бр.

Б) Големи награди: 3 (три) броя
- Сезонно почистване за дома
- Семейна фотосесия
- Един СПА ден

Ще се изтеглят 3 (трима) печеливши участници за големите награди и 20 (двадесет) печеливши участници за малките награди в томбола, на случаен принцип, чрез използване на компютърен софтуер, в присъствието на тричленна комисия, съставени от служители на Изпълнителя.

Изтеглянето на участниците съгласно т. 7.2., ще се извърши по следния ред:
a) Изтеглят се 3 (трима) участници от всички изпълнили условията на т. 6.3, за големите награди;
б) Изтеглят се 20 (двадесет) участници от всички изпълнили условията на т. 6.2 и т. 6.3, за малките награди;
в) Изтеглят се 3 (трима) резервни участници от всички изпълнили условията на т. 6.3, за големите награди;
г) Изтеглят се 3 (трима) резервни участници от всички изпълнили условията на т. 6.2 и т. 6.3, за големите награди;

Всеки изтеглен участник се изключва от последващите тегления.

Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо, че е участвал повече от един път.

Печелившите участници ще се изтеглят след приключване на Кампанията, в рамките на 3 (три) дни, както следва:
- Теглене на малки награди: на 16.03.2018 г. до 23:59:59
- Теглене големи награди: на 16.03.2018 г. до 23:59:59

Печелившите участници ще бъдат обявени до 3 (три) работни дни след извършеното теглене на официалната страница на Кампанията, а именно: http://nai.medix-bg.com и уведомени посредством електронно писмо, изпратено на имейл адреса или чрез съобщение във Facebook, съгласно чл. 6.1, Стъпка № 2, с който всеки участник е извършил регистрацията си в Кампанията.

Наградите са лични и не могат да се преотстъпват или заменят с пари и/или други ценности. Видът на наградата не може да бъде избиран, като единствено изключение прави ситуация, в която печеливш на голяма награда не може да получи същата, заради липсата на бизнес, който да предостави услугата в това населено място/местонахождение. Това става с изричното съгласие на Организатора и при ясно проведена комуникация между двете страни, при която печелившия дава сигнал на Организатора.

Всеки от печелившите участници, в срок от 10 дена от датата на уведомяването съгласно т. 8.2, трябва да заяви своето желание да получи наградата си и като изпрати свои лични данни – три имена, телефон и актуален адрес за доставка на имейла/ електронно писмо, от което са получили уведомлението за печалба на някоя от наградите.

Наградите съгласно т. 7.1. ще се изпратят на печелившите Участници по куриер, в срок от 40 (четиридесет) работни дни от получаването на потвърждение за получаване на награда, съгласно т. 8.4. Всеки потребител, който печели голяма награда, след изпращане на личните си данни, ще бъде информиран от Организатора за стъпки и начин на получаване на наградата. В случай, че видът на награда, която е спечелил, не може да бъде предоставена заради местонахождение и липсата на компания, която предоставя тази услуга, то потребителят има право да си избере голяма награда от другите 2 вида, предоставени от Организатора.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара