Спечелете 4 броя хлебопекарни Silvercrest от Lidl


Краен срок - 1 април 2018

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети страницата www.lidl.bg/furnatanalidl където трябва да направи своя избор между „Коричка“ или „Средичка“. В случай че Участникът желае да участва за една от 4-те награди в  Играта, той/тя трябва в появилата се регистрационна форма да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата за участие в Играта и след това да натисне бутон „Регистрирация“.

Участникът има право да гласува само веднъж в рамките на Периода на провеждане на Играта, съответно може да участва само с една регистрация за награда.

Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

4 броя Silvercrest машини за печене на хляб, на стойност 112лв.

Един Участник може да спечели само една награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде  прехвърляно на трети лица.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Играта, а именно на 02.04.2018 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички Участници, дали своя глас за „Коричка“ или „Средичка“, ще бъдат изтеглени четирима победители, които ще получат четирите награди, описани в т.10. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/furnatanalidl до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. 

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение, че иска да получи наградата, на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/furnatanalidl (датата, следваща деня на провеждане на томболата).В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата.

Организаторът изпраща наградата на посочения от печелившия Участник адрес в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара