Спечелете ваучери от Italiashop


Краен срок - 1 март 2018

ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ награда от www.italiashop.bg

Italiashop ще ви зарадва с награди в месеца на любовта! Довършете както ви харесва изречението: „Обичам кафето, защото…” и тагнете към коментара ваш приятел. Трима от участвалите в играта могат да спечелят една от нашите награди: 2 ваучера за покупка от italiashop.bg на стойност 20 лв и 1 ваучер за покупка от italiashop.bg на стойност 50 лв.

Имената на късметлиите ще бъдат изтеглени на произволен принцип на 1 март. Следете нашата Facebook страница.

В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.

Наградите са: 2 ваучера за покупка от italiashop.bg на стойност 20 лв и 1 ваучер за покупка от italiashop.bg на стойност 50 лв.

Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.

Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.

Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето им, на страницата на Играта

Получаването на наградите ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара