Спечелете награди от 1 лв до 100 000 лв. с TESSERUM


Краен срок - 18 декември 2018

СНИМАНЕТО ПРАВИ СИЛАТА

С всяка снимана бележка, с която вие участвате в играта, вие помагате България да стане по-добро място за живот. С всяка ваша бележка, вие помагате да се осигуряват пари за децата, за възрастните, за образование и здравеопазване. Винаги взимайте касовите си бележки - сега те ви дават възможност да спечелите хиляди награди. БЛАГОДАРЯ!

ЛЕСНО и  ЗАБАВНО, КАТО ДЕТСКА ИГРА

Необходими ви са само смартфон с инсталирано приложение TESSERUM и поне една касова бележка, за да се включите в играта и разпределението на хилядите награди - от 1 лв. до 100000 лв. И всичко е БЕЗПЛАТНО!

ПЕЧЕЛИТЕ ВИНАГИ

Няма бележка, която да не бъде възнаградена.

С TESSERUM вие на моментa разбирате каква е вашата печалба. Всички печелят - някой печелят парични или предметни награди, други печелят мъдрост - крилати фрази от най-светлите умове на планетата. ЧЕСТИТО!

ИЗБИРАТЕ КЪДЕ ДА СИ ПОЛУЧИТЕ НАГРАДАТА

Всички награди под 1000 лв. могат да бъдат получени чрез пощенски запис в офисите на нашите партньори в цялата страна. Вие избирате къде да получите сумите, които сте спечелили. За сумите над 1000 лв ние ще се свържем с печелившите, за уредим връчването на наградите. По-лесно от това не може да бъде! УСПЕХ! 

Играта с касови бележки ще се провежда в ограничен период от време, като “Фискал Артс” ООД си запазва правото да прекрати играта по всяко време, като информира всички регистрирани потребители за прекратяването на играта. В играта могат да участват всички касови бележки, издадени след 00:00 на 1 януари 2018 г. Фискални бонове могат да се регистрират през целия период на провеждането на играта, като периодът за провеждане на играта е от 11:22 на 06.02.2018 г. до 00:00 на 18.12.2018 г.

Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на Играта, с изключение на лицата поставени под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка на определен продукт или услуга.

Участникът снима касовата бележка, като преди да я изпрати към организатора, той проверява качеството на снимката, както и дали касовата бележка е снимана изцяло, като бележката трябва да заема поне 80% от снимката. Участникът може да снима/изпрати една касова бележка само веднъж за участие в играта, като при повторно изпращане на една касова бележка от него или друг участник, “Фискал артс” ООД има право да не обработва всяко следващо изпращане на бележката. Ако участникът изпрати снимка, на която бележката не е четлива, то Организаторът има право да не включи тази бележка в играта и разпределението на наградите.

Участникът трябва да изчака изпращането на касовата бележка към Организатора и след приключване на изпращането на бележката, организаторът връща отговор каква е печалбата на участника. Ако изпращането на бележката бъде прекъснато от участника или по технически причини същата не бъде изпратена кум Организатора, бележката се съхранява в “История” на приложението TESSERUM и участника може да я изпрати по-късно. Ако участникът спечели награда от 1000 лв. (хиляда лева) или повече е длъжен да запази печелившата бележка и Организаторът може да поиска да му бъде предоставен оригинала преди изплащане на наградата.

Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта, но без да надхвърля дневния лимит от 50 бележки.

За участие в разпределение на голямата награда от 100 000 лв (сто хиляди лева) , участникът трябва да има изпратени поне 1 бележка в периода от стартиране на Играта до 00:00 часа на 18.12.2018.

Организаторът си запазва правото да организира раздаване на специални награди или да увеличи сумата на Голямата награда по негово усмотрение, като за това се задължава да публикува информация за това в сайта на играта  www.tesserum.bg  . За разпределение на специалните награди, участникът трябва да е регистрирал същия брой касови бележки, както за участие за Голямата награда – поне 1 бележка.

Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в Играта и за жребия за Голямата или специалните награди.

При коректното изпращане/регистриране на касова бележка, участникът получава отговор дали и какво печели.. Всяка регистрирана бележка  увеличават шанса на участника да спечели Голямата или специални награди.

Организаторът на играта може да изиска предоставяне на оригинала на печелившите бележки за суми над 1000 лв (хиляда лева) и при съмнение, че бележката не отговаря на действащото законодателство, да потърси съдействие от Национална агенция за приходите за проверка на  валидността на всяка касова бележка преди предоставянето наградата  на участника. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на участникът, а неговият профил ще бъде блокиран.

В случай, че по време на Играта бъде установено, че една касова бележка е регистрирана повече от веднъж от един или няколко участника, то за валидна регистрация се счита първата по време регистрация на дадената касова бележка, и в случай на печалба с някоя от последващите регистрации на същата, то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелената награда.

Наградите се разпределят на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта алгоритъм. Участниците в играта участват за разпределението на многобройни парични или предметни награди, в размер от 1 лв до 100 000 лв.  При спечелване на награда, същата може да бъде заявена за получаване в офис на Организатора или негов партньор. Награди над 1000 лв. (хиляда лева) се изплащат само в офиса на Организатора или от негов представител.

При изпращането на снимка на касова бележка, отговаряща на изискванията на т.2.1. и изчакване на регистрацията на бележката  от Организатора, участникът получава известие на мобилното си устройство дали и какво печели. Участникът може да получи и съобщение, съдържащо крилата мисъл, мъдрост или просто пожелание, което също се тълкува като печалба. Разпределението на наградите е на абсолютно случаен принцип и се прави от алгоритъм, специално разработен от Организатора за целите на играта.

При раздаване на специални награди, Организаторът в съобщението, което публикува на сайта си, определя и кои бележки участват в разпределение на специалната награда. (Пример: Организаторът определя специална награда в размер на 20000 лв и определя дата на тегленето и 01.06.2018. На сайта си той информира всички участници, че тегленето ще е на 01.06.2018 и че участници, които са регистрирали поне 1 касова бележка преди 00:00 часа на 30.05.2018 участват в тегленето на печелившия участник.  Касовите бележки, които участват в жребия на 01.06.2018 г. трябва да са регистрирани до 00:00 ч. на 30.05.2018 г. Тегленето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди ще бъде предавано на живо във Фейсбук , а видеото от тегленето на наградата/наградите ще бъде публикувано най-малко на сайта на организатора и в страницата на играта във Фейсбук.

Щастливецът, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 20.12.2018 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 00:00 ч. на 18.12.2018 г.

Определянето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди се излъчва на живо във Фейсбук. Голямата и специалните награди се се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта до 14:00 часа. В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

Спечелете СЕГА

3 Коментари

  1. И къде са тези хиляди награди, ако не е тайна?

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Погледнете във фейсбук страницата на Tesserum, там редовно обявяват спечелилите по-големите награди.

      Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара