Спечелете 30 награди от филма "Черната пантера"


Краен срок - 19 февруари 2018

Наградите са само и единствено 30 двойни билета за филма „Черната пантера“ и 30 бр. оригинални награди от филма „Черната пантера“, които са само и единствено:

- 10 бр. оригинални спортна лента за ръка за смартфон от филма „Черната пантера“;

- 10 бр. оригинални несесер за пътуване от филма „Черната пантера“

- 10 бр. оригинални слушалки от филма „Черната пантера“;

Наградите се раздават в комплект: 1 двоен билет с 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Черната пантера“

Участието в Играта е безплатно.

Участието в Играта се осъществява с отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. С регистрацията и посочването на отговор в анкетата се приема, че конкретния Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 3 (три) въпроса за периода на Играта.

Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 7 дни след края на играта.

Наградите се осигуряват от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737. Наградите /30 двойни кинобилета за филма „Черната пантера“ и 30 бр. оригинални предметни награди от филма „Черната пантера“/ ще бъдат обявени на сайта на играта: www.kino.nova.bg/film - в рамките на 7 дни след края на играта.

Спечелената награда /комплект от 1 бр. двоен билет и 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Черната пантера“ / от печелившия Участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film;

2. Участникът е дал верен отговор и на трите въпроса, публикувани в анкетата на www.kino.nova.bg/film;

3. Участник, избран чрез жребий, е изразил желание да получи наградата.

Наградите са само и единствено 30 двойни билета за филма „Черната пантера“ и 30 броя оригинални, предметни награди от филма „Черната пантера“. Кинобилетите могат да бъдат ползвани в периода 23.02.2018 г. до 15.03.2018 г. в кината от веригите Синема Сити и Кино Арена, предварително посочени във формата за регистрация.

Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда от представител на „Форум Филм България”. В случай че спечелилият Участник не отговаря на посочения от него телефонен номер или на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите, не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Наградата се предава лично на спечелилия Участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, което е дало правилни отговори на анкетата на страница www.kino.nova.bg/film. Билетите могат да се ползват от 23.02.2018 г. до 15.03.2018 г. Билетите са валидни до 15 март включително и могат да се ползват в кино салоните на Синема Сити и Арена в страната, според програмата на кината в ден и час, избран от победителя.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара