Спечелете чанти за йога, постелки за йора и 80 карти за пазаруване от Lilly и Libresse


Краен срок - 28 февруари 2018

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

В периода на кампанията да закупи от обект на Lilly Drogerie някои от участващите продукти, които са включени в Кампанията:
        Libresse Ultra Normal 10 бр.
        Libresse Ultra Normal 10+4 бр
        Libresse Ultra Normal duo 20 бр.
        Libresse Ultra Long 8 бр.
        Libresse Ultra Long 8+4 бр.
        Libresse Ultra Long duo 16 бр.
        Libresse Ultra Goodnight 10 бр.
        Libresse Ultra Natural duo 20 бр.

Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promolibresse.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер; населено място.

След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка на участващи в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:
            Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
            Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
            Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
            Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи да валидирането ѝ.

На снимката трябва ясно да се виждат обекта нa Lilly Drogerie, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка, както и да присъства някой от участващите в промоцията продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

С включването си в Кампанията, Участникът дава съгласието си за събирането и обработката на личните му данни, както и въвеждането им в база данни, която може да бъде използвана впоследствие с рекламна цел от Организатора. Подробен списък на целите, за които ще бъдат обработвани личните данни на участниците, е посочен в раздел 8 на настоящите правила.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 01 февруари 2018 г., 00:00:00 ч. – 28 февруари 2018 г., 23:59:59 ч. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка, също трябва да е в рамките на периода 01 февруари 2018 г., 00:00:00 ч. – 28 февруари 2018 г., 23:59:59 ч.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promolibresse.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 108 (сто и осем) броя награди, както следва:
        Малки награди – 80 карти Lilly x 10 лв., които могат да се ползват като разплащателно средство при следващи покупки само в Лили Дрогерие;
        Средни награди – 20 постелки за йога;
        Големи награди – 8 чанти за йога принадлежности*
        *Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:
        Седмица 1 (08.02.2018 г.) – 20 x карти Lilly x 10 лв., 5 x постелки за йога и 2 x чанти за йога принадлежности
        Седмица 2 (15.02.2018 г.) – 20 x карти Lilly x 10 лв., 5 x постелки за йога и 2 x чанти за йога принадлежности
        Седмица 3 (22.02.2018 г.) – 20 x карти Lilly x 10 лв., 5 x постелки за йога и 2 x чанти за йога принадлежности
        Седмица 4 (01.03.2018 г.) – 20 x карти Lilly x 10 лв., 5 x постелки за йога и 2 x чанти за йога принадлежности

В случай че през съответната седмица няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят в следващата седмица и т.н.

С една регистрирана и валидна касова бележка всеки участник може да спечели само една награда. Един участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, спечелилият губи правото да получи наградата си и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник, който се легитимира с документ за самоличност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара