Спечелете 10 ваучера за пазаруване от Kaufland


Краен срок - 14 януари 2018

 Отговори и спечели

Включете с в нашата онлайн игра, отговорете на въпроса „Колко години в Европа празнува Kaufland през 2018 г.?” и може да спечелите един от 10-те ни ваучера за пазаруване в хипермаркети Kaufland, всеки на стойност 30 лева.

Пожелаваме Ви успех!

Играта е с продължителност от 08.01.2018 г. до 14.01.2018 г. включително. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора. Можете да участвате в играта неограничен брой пъти. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в Централното управление на Kaufland  от комисия в състав – представители на следните звена: „Реклама и връзки с обществеността“, „Клиентски мениджмънт/Ревизия“ и „Право и съответствие“. Тегленето на наградите ще се проведе на 15.01.2018 г.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон (след като с тях организаторът не може да се свърже по имейл) до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на service@kaufland.bg.

Спечелете СЕГА

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара