Рецепта сподели и награди от София Мел спечели


Краен срок - 25 февруари 2018

Всеки един потребител, който е посетил уеб сайта www.igra.sofiamel.bg или официалната страница на София Мел в социалната мрежа Facebook, използвал е личния си профил в социалната мрежа Facebook за вход в изработения уеб сайт и е изпълнил всички изисквания за редовно участие в играта (виж раздел 4 “Механизъм за участие в играта”).

Наградата е свързана с отпечатване на избраните рецепти,имена на участниците и тяхното населено място върху опаковките на пшеничено брашно София Мел Класик, пшеничено брашно София Мел Екстра, пшеничено брашно София Мел Баница и пшеничено брашно София Мел Кекс. За всеки тип брашно от цитираните ще бъдат избрани по 4 броя рецепти.

Победителите ще получат по 1 стек брашно от 1 kg по избор.

Утешителни награди, които ще се раздават на лотариен принцип – 10 броя луксозни книги с рецепти на София Мел.

Всеки потребител, желаещ да участва в играта, трябва да си регистрира профил в изграденият уеб сайт www.igra.sofiamel.bg или посещавайки официалната Facebook страница на “София Мел” - https://www.facebook.com/sofiamel.bg.

За регистрацията желаещият да участва предоставя идентификационен код на своят личен профил в социалната мрежа и публикацията информация, която предоставя Facebook за вход в приложение.

Желаещите да участват, декларират, че имат навършени 18 години, и приемат официалните правила на Играта. Също така декларират, че имат валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Играта.

След регистрация, всеки един потребител има възможност да запише своя авторска рецепта, като въведе нейно заглавие, необходими продукти за приготвяне, описание и начин на приготвяне, както и добави до 3 снимки от самото печиво.

Всеки един потребител може да участва неограничен брой пъти в Играта, като изпълни всички условия, с които се е съгласил

В случай, че потребител използва една и съща рецепта два пъти, то тя ще бъде премахната от модератор и няма да участва в тегленето за награди. В случай че двама потребители качат една и съща рецепта, с една и съща снимка, то рецептата и снимката, които са качени първи /като дата и час/ участват в Играта, а другите рецепта и снимка няма да бъдат допуснати до участие и ще бъдат премахнати.

Участвайки в Играта, всеки един потребител декларира, че притежава авторските права над рецептата и прикачените изображения. Ако даден потребител изпрати изображения, текстове и друга информация, които са обект на авторското право и не може да докаже, че той е носител на същите, Организаторът има право да изтрие веднага всички изпратени рецепти и съответния профил на участника. Под никаква форма даден участник не може да предявява претенции или да бъде компенсиран за изтрити изпратени рецепти или профил, при нарушение на нормите за закрила на обектите на авторски права.

Един участник може да изпрати неограничен брой рецепти.

Всеки един участник има право да споделя в личният си профил в социалната мрежа Facebook и харесва добавени рецепти в уеб сайта.

Изборът на печелившите рецепти за наградите ще се осъществи по следния начин: - първите 20 рецептите за всеки тип брашно, събрали най-много споделяния и харесвания от потребители, ще бъдат разгледани от жури.

Журито е в състав от 5-има представители на „ГудМилс България“ ЕООД.

Победителите ще бъдат избрани чрез следния принцип:
- 20% тежест, формиран от броя от получените гласове и споделяния на рецептата в социалната мрежа Facebook;
- 80% тежест, формирана от оценка на ГудМилс България ЕООД.

В срок от 5 календарни седмици след приключване на промоцията (но не по-късно от 31.03.2018 г.), победителите ще бъдат обявени в уеб сайта и в официалната Facebook страница на София Мел.

С приемането на тези Условия при регистрацията всеки Участник се съгласява:

Рецептата/ите му/ѝ за домашен продукт да бъдат отпечатани от Организатора съгласно условията на Играта върху опаковките на произвежданите от „ГудМилс България“ ЕООД пшенични брашна: „София Мел Класик“, „София Мел Екстра“, „София Мел Баница“ и „София Мел Кекс“, както и в интернет страницата на Организатора и/или интернет страницата на Играта, профилите на Организатора в социалните мрежи (напр. Фейсбук, Инстаграм и др.), печатни издания на Организатора или на трети лица, нюзлетър, мобилно приложение на Организатора, брошури и др. При публикуване Организаторът посочва името на автора на рецептата и населеното място;

В случай че бъде определен за победител и неговата/нейната рецепта бъде използвана от Организатора в дизайна на опаковките на посочените продукти в т. 3.1. и 6.1.1., Участникът няма да има каквито и да е претенции към Организатора във връзка с такова използване на рецептата, вкл., но не само за възнаграждение или във връзка с реализиран оборот/ печалба от Организатора от посочените продукт/и.

С приемане на настоящите Условия всеки Участник декларира и гарантира, че:
1. aвторското право и сродните права, както и всякакви евентуални други права на интелектуална и индустриална собственост върху текстовете (вкл. рецептите) и снимките, които качва на facebook страницата или предоставя по друг начин на Организатора, му принадлежи изцяло и никое заинтересовано трето лице няма права върху същите и не се противопоставя и няма право да се противопоставя на изпращането им до Организатора;
2. е получил съгласието на изобразените лица върху снимките (включително дава своето собствено съгласие, ако Участникът е заснетото лице върху снимките) за публикуване и използването им за целите и във връзка с Играта;
3. ще оказва необходимото съдействие на Организатора по всички възможни начини в случай на спорове във връзка с правата върху текстовете (вкл. рецептите) и снимките, качени на facebook страницата или предоставени по друг начин на Организатора, включително, но не само като урежда в бъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Организатора по отношение на правата върху текстовете, и снимките, качени на страницата: https://www.facebook.com/sofiamel.bg., изпратени по пощата или предоставени по друг начин на Организатора, респективно ще освобождава Организатора от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка със текстовете или снимките, качени на страницата https://www.facebook.com/sofiamel.bg., изпратени по пощата или предоставени по друг начин на Организатора, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Организатора, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни;
4. се задължава да обезщети Организатора за всички вреди, претърпени във връзка или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост от страна на Участник, включително и за тези вреди, които Организаторът е претърпял в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Организатора, във връзка с това неправомерно използване;
5. с приемане на настоящите Условия, всеки Участник предоставя безвъзмездно на Организатора, неизключителните права за използване на текстовете (вкл. рецептите) и снимките, качени на страницата https://www.facebook.com/sofiamel.bg., изпратени по пощата до Организатора или предоставени по друг начин на Организатора, включително но не само, предоставя на Организатора правото по своя собствена преценка да възпроизвежда, публично да ги показва и да ги разпространява сред неограничен брой лица (напр. в уеб страниците на Организатора; печатни и онлайн рекламни брошури на организатора; билбордове; електронен бюлетин и мобилно приложение на Организатора; избрана от Организатора платформа за видеосподеляне (напр. YouTube)); да реши дали те могат да бъдат разгласени и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, да спре използването им и др. Участниците предоставят правата по настоящата т. 6.2.5 за срок от 10 (десет) години, за територията на целия свят, като Организаторът има право да използва предоставените му обекти на интелектуална собственост изцяло по своя преценка, по какъвто начин прецени и многократно.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара