Спечелете колонка Samsung Level Box Slim


Краен срок - 21 януари 2018

Включи се в новата ни игра „Твоето аз“ и може да спечелиш колонка Samsung Level Box Slim!

Публикувай в коментар под поста с играта, текст или снимка, който отговаря на въпроса: „Какво означава за теб да разкриеш своето аз?" Осмели се да се разкриеш и спечели страхотната ни награда!

Печелившият в тази игра ще бъде 1 на брой.

За спечелването на наградaта, посоченa в т. 3, е необходимо:
1. Участникът да има навършени 14 години, и да е български гражданин.
2. Да публикува в коментар под поста с играта, текст или снимка, с който отговаря на въпроса: „Какво означава за теб да разкриеш своето аз?“
3. Коментарите могат да бъдат публикувани до 23:59:59 часа на 21.01.2018 г. Всеки коментар, публикуван след тази дата няма да бъде включен в томболата.
4. Всеки участник може да публикува неограничен брой коментари, но участва в томболата само с един от тях.

Печелившият ще бъде изтеглен с томбола на случаен принцип от всички участници.

Участието в „Играта“ е публично и с това всеки участник дава съгласие името му (псевдоним) да бъде публично видимо в публикацията, с която ще бъдат обявени печелившите от играта.

Тегленето на печелившия участник ще бъде проведено на 22.12.2017 г. в присъствието на нотариус. В същия ден печелившият ще бъде обявен на стената на Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul...).

Печелившият няма право да претендира за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената му награда.

Наградата ще бъде изпратена на печелившия участник чрез куриер, за сметкa на Организаторите, в рамките на 30 работни дни след обявяването му във Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul...).

Samsung България, ще уведомят печелившия и като оставят коментар под съответния коментар, който е спечелил.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара