Спечелете бебешка фотосесия, възглавнички и плюшени играчки от Дормео


Играта е приключила!

Печеливши: http://bebe.dormeo.bg/bg/winners/КАЧИ НАЙ-СЛАДУРСКАТА СНИМКА НА СВОЕТО БЕБЧЕ и участвай в играта на Дормео!

СЪБЕРИ ПОНЕ 15 ГЛАСА ЗА СНИМКАТА, за да участваш за малки награди.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ и участвай в томбола за ПРОФЕСИОНАЛНА ФОТОСЕСИЯ И СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ от Дормео!

В Играта Организаторът ще раздаде общо 36 (тридесет и шест) броя награди – 12 (дванадесет) броя професионални бебешки фотосесии, 12 (дванадесет) броя възглавница Верде Птички/Колело  (по 6 от цвят) и 12 (дванадесет) броя плюшена играчка Дормео Пъпи. Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 (един) брой награда.

Снимки на децата на Участниците, които, съгласно условията на настоящите правила, са спечелили професионална бебешка фотосесия, ще бъдат включени в календара на Дормео за 2019 г. и ще бъдат използвани с цел рекламиране продукти с търговска марка Дормео. За избягване на всякакво съмнение в календара на Дормео за 2019 г. ще бъдат включени единствено снимките, заснети именно по време на професионалната фотосесия, но не и снимките, с които Участниците участват в Играта.

Награда фотосесия включва

- 20 обработени от фотограф кадри единствено на бебето (невключващи други лица), които ще бъдат изпратени на печелившия Участник в срок до 45 работни дни от дата на фотосесията;

- фотосесията ще бъде тематична, в зависимост от месеца, за който бебето е избрано като победител;

- Организаторът на играта избира по собствена преценка мястото на провеждане на фотосесията и декорите и осигурява за своя сметка декорите за фотосесията;

- ако печелившият Участник не се яви в уговореният предварително час на фотосесията без да уведоми Организатора за невъзможността си да присъства в срок от най-малко 48 часа преди старта на фотосесията, то той губи правото си да получи спечелената награда. На негово място Организаторът може да класира/избере друг Участник, на когото да връчи наградата;

- ако печелившият Участник се откаже от участие във фотосесията по време или преди провеждането на фотосесията по каквато и да било причина, то той губи правото си да получи наградата. На негово място Организаторът може да класира/избере друг Участник, на когото да връчи наградата;

- Организаторът на играта НЕ осигурява транспортни разходи на печелившите Участници във връзка с провеждане на спечелените от тях фотосесии.

- заедно с фотосесията, ще бъде заснет и видеоматериал, който показва случващото се по време на фотосесията. Този видеоматериал може, по преценка на Организатора, изцяло или от части да бъде публикувано на сайта bebe.dormeo.bg и/или на Facebook страницата Дормео, както и в други Интернет канали по избор на Организатора с цел популяризиране на продукти с търговска марка Дормео.
6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила;
2. Да посети Интернет сайта bebe.dormeo.bg и да приеме настоящите правила на Играта;
3. Да се регистрира за участие в Играта;
4. Да попълни името и възрастта на своето бебе;
5. Да качи снимка на своето бебе;
6. Да попълни своите имена, телефонен номер и данни за контакт;

През делничните дни качените в галерията снимки се одобряват до 24 часа, считано от публикацията им. Всички снимки, качени през почивните дни, ще бъдат одобрени в рамките на първия работен ден, следващ почивните дни.

Снимките ще бъдат достъпни и видими за всички регистрирани Участници и за всички потребители на Интернет в галерията на сайта: bebe.dormeo.bg. за срок от публикуването им от Участника до края на текущия месец. Участниците ще могат да гласуват за избраните от тях снимки в срок от публикуването им от Участника до края на текущия месец. За снимките могат да гласуват само регистрирани Участници.

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с една своя регистрация в Интернет сайта bebe.dormeo.bg. С една регистрация в Интернет сайта bebe.dormeo.bg може да участва само едно физическо лице.

Право на участие имат родители / настойници на деца на възраст до 24 навършени месеца към момента на участието в Играта и/или други оправомощени от родителите/настойниците лица.

Снимките, с които участват Участниците трябва да изобразяват бебе на възраст до 24 месеца.

Един Участник може да качи максимум 5 (пет) броя снимки на своето дете за съответния месец, за който участва. Така, например, снимка изпратена през януари участва само и единствено за месец януари. За избягване на всякакво съмнение, всеки Участник може да качва до 5 (пет) броя снимки за всеки отделен месец от периода на провеждане на Играта.

Участникът трябва да притежава авторските права върху снимката, с която се включва в Играта или да е получил съгласието на автора/фотографа за използването й в Играта. Снимките, без това да създава каквото и да било задължение за Организатора, могат да бъдат проверявани от Организатора във връзка с нарушаването на чужди авторски права. Снимки, за които Организаторът установи, че са откраднати от Интернет, както и изображения, взети от Интернет без правото за това или без съгласие на автора, както и снимки, за които е Организаторът е установил или Организаторът има обосновано предположение да счита, че са използвани в нарушение на чужди авторски права, ще бъдат дисквалифицирани.

Снимките не трябва да са по-големи от 1MB (един мегабайт) и да трябва да са в един от следните формати: png, jpg, jpeg.

Участник спечелил веднъж през годината не може да спечели отново през същата година. Така, в случай, че Участникът бъде избран за победител в Играта за съответния месец от нейното провеждане, то той няма правото да участва чрез качването на снимки за следващите месеци до края на периода на провеждане на Играта. В този случай, Участниците запазват единствено правото си да гласуват за участващите до края на периода на провеждане на Играта снимки.

Всяко лице, в това число и Участник може да гласува неограничен брой пъти, но само по веднъж за всяка снимка, участваща в Играта за съответния месец. Участникът няма право да гласува за тези снимки, които той/тя е качил за участие в конкурса (т.е. собствени снимки).

Всеки месец от периода на провеждане на Играта от Участниците ще бъдат избирани по трима победители класирани, както следва - един на първо, един на второ и един на трето място. Всеки Участник, избран за победител за първо място за месеца ще печели награда 1 бр. бебешка фотосесия, всеки Участник, който е избран за победител на второ място за месеца ще печели 1 бр. Спален комплект Стела  (син за момче или розов за момиче) за всеки Участник, който е избран за победител на трето място за месеца, ще печели 1 бр. плюшена играчка Дормео Пъпи . Победителите за съответния месец ще се избират, както следва:

Първо място: победителят ще се избира от жури, състоящо се от представители на бранда Дормео в състав: Стойчо Тилев - изпълнителен директор на „Студио Модерна - България” ЕООД;  Благовеста Гроздева - Бранд мениджър на Дормео за България в „Студио Модерна - България” ЕООД; Десислава Мирчева - Специалист Дигитален маркетинг в „Студио Модерна - България” ЕООД. Изборът на класираните на първо място Участници е единствено и само по независима преценка на журито.  Броят на гласовете, който е получила съответната снимка е без значение за определянето на победителите на първо място. Същото важи и за броя на споделянията на снимката в Интернет и за броя и съдържанието на коментарите под нея.

Второ място: победителят ще се изтегли на случаен - томболен принцип чрез специализиран софтуер. Той ще бъде сред участниците събрали поне 25 харесвания за една тяхна снимка. Броят на гласовете над определения минимум от 25 харесвания, който е получила съответната снимка е без значение за определянето на победителите на второ място. Същото важи и за броя на споделянията на снимката в Интернет и за броя и съдържанието на коментарите под нея.

Трето място: победителят ще се изтегли на томболен принцип чрез специализиран софтуер. Той ще бъде сред участниците събрали поне 15 харесвания за една тяхна снимка. Броят на гласовете над определения минимум от 15 харесвания, който е получила съответната снимка е без значение за определянето на победителите на трето място. Същото важи и за броя на споделянията на снимката в Интернет и за броя и съдържанието на коментарите под нея.

При равен брой гласове победителите за второ и/или за трето място ще се избират на томболен принцип измежду Участниците с равен брой гласове.

Печелившите Участници ще бъдат обявени на специалният раздел „Печеливши“ в приложението на Играта на Интернет адрес bebe.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG, и/или на официалния сайт на Дормео за България на адрес: www.dormeo.bg. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на техните имена и/или заедно с тяхната електронна поща, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@...).

I период: От Участниците, участвали в периода 01.12.2017 - 31.12.2017г, победителите ще бъдат обявени на 02.01.2018г.

II период: От Участниците, участвали в периода 01.01.-31.01.2018г, победителите ще бъдат обявени на 1.02.2018г.

III период: От Участниците, участвали в периода 01.02.-28.02.2018г, победителите ще бъдат обявени на 01.03.2018г.

IV период: От Участниците, участвали в периода 01.03.-31.03.2018г, победителите ще бъдат обявени на 02.04.2018г.

V период: От Участниците, участвали в периода 01.04.-30.04.2018г, победителите ще бъдат обявени на 02.05.2018г.

VI период: От Участниците, участвали в периода 01.05.-31.05.2018г, победителите ще бъдат обявени на 01.06.2018г.

VII период: От Участниците, участвали в периода 01.06.-30.06.2018г, победителите ще бъдат обявени на 02.07.2018г.

VIII период: От Участниците, участвали в периода 01.07.-31.07.2018г, победителите ще бъдат обявени на 01.08.2018г.

IX период: От Участниците, участвали в периода 01.08.-31.08.2018г, победителите ще бъдат обявени на 03.09.2018г.

X период: От Участниците, участвали в периода 01.09.-30.09.2018г, победителите ще бъдат обявени на 01.10.2018г.

XI период: От Участниците, участвали в периода 01.10.-31.10.2018г, победителите ще бъдат обявени на 01.11.2018г.

XII период: От Участниците, участвали в периода 01.11.-30.11.2018г, победителите ще бъдат обявени на 03.12.2018г.

Забележка: Организаторът си запазва правото да променя датите на тегленията, като това ще бъде официално обявено, както в настоящите правила, така и на Facebook страницата Dormeo Bulgaria: https://www.facebook.com/DormeoBG

Награда за първо място получава бебето избрано от журито. Наградата е професионална бебешка фотосесия, която ще се състои в град София. Организаторът осигурява единствено фотосесията и декорите към нея. Организаторът не осигурява транспортни и други разходи във връзка с осъществяването на фотосесията. Фотосесията ще бъде направена с предварителна уговорка с победителя, в удобно за него време.

Връчването на наградите за 2-ро и 3-то място ще става след попълване на електронна форма от печелившите Участници с данните им за доставка и контакт (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка), изпратена до Организатора от имейл адреса, с който се е регистрирал печелившият Участник в Играта до следния имейл адрес на Организатора: info@igra.topshop.bg.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки печеливш Участник се задължава да изпрати данните си за доставка и контакт на посочените по-горе имейл адрес на Организатора в срок до 10 дни, считано от обявяването на печелившите Участници, съгласно т. 9.2. по-горе. В случай, че спечелилия Участник не предостави данните си за доставка контакт в този 10-дневен срок, то той губи правото си да получи спечелената награда и бива дисквалифициран от по-нататъшно участие в Играта, а Организаторът има правото да изтегли друг печеливш Участник на негово място и да му връчи наградата.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни след получаването на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва данните си за доставка и контакт.

Краен срок - 30 ноември 2018


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара