Играйте и спечелете пералня със сушилня AEG


Краен срок - 31 декември 2017

Играйте и спечелете единствената в света пералня със сушилня с инверторен мотор и термопомпа! Пести енергия, пести място, но не пести от качеството!

За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

За участие в играта, за участникът е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България.

Стъпка 1: Участникът трябва да хареса (Like) Фейсбук страницата на AEG България (https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ ) от личния си Фейсбук профил.
Стъпка 2: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес и телефон за връзка.
Стъпка 3: Участникът трябва да сподели страницата на играта чрез бутоните  "Препоръчване" (Recommend) или "Споделяне" (Share) от личния си профил във Фейсбук.

В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.

Печелившият участник се избира на случаен лотариен принцип измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.

Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния фейсбук профил/ регистрация.

Верният отговор на въпроса е само един.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  уведомява печелившия участник чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, посочен в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печеливш. Печелившият следва да предостави следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

Наградата се получава от печелившия след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

В случай че в 10-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на наградата не може да бъде осъществена връзка с печелившия участник с оглед получаване данните за извършване на доставка на спечелената награда, наградата се разпределя чрез жребий измежду всички останали участници в играта, в 30-дневен срок след приключване на играта.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара