Спечелете 11 блендера и 3 чанти за охлаждане от вода "Михалково"


Краен срок - 15 януари 2018

„Участващи опаковки“ са бутилки ИЗВОРНА ВОДА „МИХАЛКОВО“ И ГАЗИРАНА ВОДА „МИХАЛКОВО ОТ 1.5 l с промоционални етикети.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в ИГРАТА, са следните:

    11 БЛЕНДЕРА
    3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЧАНТИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ

Закупете 1.5 l ИЗВОРНА ИЛИ ГАЗИРАНА ВОДА „МИѝАЛКОВО“ с промоционален етикет. Разлепете етикета. Съберете 6 етикета от водата с промоционални етикети и изпратете с трите си имена и телефон за връзка на адрес:

Пловдив 4000
Ул. Съборна 7
Сол Комюникейшънс ЕООД
За Празничната игра на Михалково

Наградите се теглят на 17.01.2018 в присъствието на нотариус и се обявяват в сайта на Михлаково www.mihalkovo.com и на Фейсбук страницата на Михалково.

С участието в тази ИГРА участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с ИГРАТА, а също и в период от 6 месеца след края й.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара