Спечелете телевизори, домакински уреди и ваучери от Коледния календар на Kaufland


Краен срок - 24 декември 2017

Играта е с продължителност от 01.12.2017 г. до 24.12.2017 г. включително. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора. Можете да участвате в играта неограничен брой пъти. Печелившите участници ще бъдат теглени на седмична база и на случаен принцип в Централното управление на Kaufland  от комисия в състав – представители на следните звена: „Реклама и връзки с обществеността“, „Клиентски мениджмънт/Ревизия“ и „Право и съответствие“

Тегленията ще се проведат, както следва:

    На 11.12. 2017 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 1-10.12.2017 г.
    На 18.12. 2017 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 11-17.12.2017 г.
    На 28.12. 2017 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 18-24.12.2017 г.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на service@kaufland.bg.

Правилата за защита на личните данни ще бъдат спазени. В играта не могат да вземат участие лица под 18 години, както и служители на "Кауфланд България ЕООД енд КО." КД и членове на техните семейства. Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка. Наградите не могат да се заменят за паричната им стойност. "Кауфланд България ЕООД енд КО." КД не носи отговорност при погрешно подадени данни.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара