Спечелете хлебопекарни, тигани и подноси от София Мел


Краен срок - 7 януари 2018

При закупуване на два килограма брашно „София Мел” от разфасовки по 1, 2 или 5 килограма или комбинация от посочените разфасовки, клиентът може да участва в игра за спечелването на наградата. Клиентът попълва трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка или копие от нея и я пуска в специална „София Мел“ урна, поставена в следкасовата зона.

Периодът на промоцията е от 01.12.2017 г. до 07.01.2018 г. и датата на обявяване на печелившите е до 10 дни след края на промоцията в магазина.

Тегленето на наградата се извършва в периода, посочен на плаката. Печелившите имена се обявяват в магазина.

Всеки магазин, който участва в промоцията обявява по трима печеливши.

Наградите са: - 1 брой хлебопекарна TEFAL;
- 1 комплект тигани TEFAL;
- 1 брой поднос.

Един клиент може да участва неограничен брой пъти стига да отговаря на гореописаните условия.

На основание чл.12 и чл. 35 ЗДДФЛ във връзка с чл.13, ал.1, т.21 ЗДДФЛ предметните печалби със стойност над 30лв. представляват облагаем доход за лицата към датата на получаване на печалбите, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година, както и да внесе дължимия данък в същия срок. Към годишната данъчна декларация се прилага служебната бележка по чл.45, ал.7 ЗДДФЛ, издадена от „ГудМилс България“ ЕООД. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ „ГудМилс България“ ЕООД ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица. Лицата, спечелили хлебопекарна или комплект тигани TEFAL, се задължават да попълнят и подпишат всички полета на съпътстващите ги Служебни бележки и Служебни удостоверения. В случай, лицето откаже да подпише приложените формуляри, „ГудМилс България“ ЕООД има право да откаже предоставянето на предметната награда.Отговорност за промоцията носи „ГудМилс България” ЕООД.

Промоцията важи в магазини, обозначени с плакат и рекламни материали.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара