Спечелете 3 комплекта Milka коледни кошници с продукти


Краен срок - 23 ноември 2017

Всеки може да стане творец! Включи се в конкурса „Създай коледна Milka опаковка“ и опаковай всеки ден в коледна нежност.

Създай профил, вдъхнови се от коледните елементи и можеш да спечелиш кошница с продукти Milka. А три от най-добрите дизайни ще се превърнат в специална Milka коледна хартия!

ПРОМОЦИЯТА НЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА!

За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:
Стъпка 1: Създаде профил на сайта www.promo-milka.com
Стъпка 2: Създаде своя коледна Milka опаковъчна хартия, като използва предварително зададените елементи.
Стъпка 3: Запази създадената от него/нея Milka опаковъчна хартия в галерията на Milka.
Стъпка 4: Всяка създадена и запазена Milka опаковъчна хартия участва в играта.
Стъпка 5: На края на промоционалния период, специално жури ще определи 3те най-добри Milka опаковъчни хартии и съответно 3мата печеливши.

Коледна кошница – комплект Milka продукти: общо 3 комплекта за периода на промоцията.
Всяка Милка коледна кошница включва:
- 1 брой коледен календар Milka 200г
- 1 брой Milka снежни хапки 100г
- 1 брой Milka Дядо Коледа 50г
- 1 брой Milka снежки топки с млечен пълнеж 112г
- 1 брой Milka коледен микс 119г

ЖУРИ И КРИТЕРИИ:
1. Журито ще се състои от двама представители от маркетинг екипа на Mondelez Bulgaria и експерт по графичен дизайн.
2. Всички запазени Milka опаковъчни ще се оценяват по:
a. Естетическа издържаност
b. Композиция
c. Креативност
d. Оригиналност
e. Придържане към коледната тематика

Печелившите ще бъдат публикувни на www.promo-milka.com до 48 часа след края на Промоцията.

Спечелилите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение на регистрирания в профила имейл адрес, на който ще получат инструкции как да подадат своите данни за доставка в 10-дневен срок. Всички печеливши ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.promo-milka.com. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

Участието в играта не е обвързано с покупка. Един участник може да публикува максимум 5 различни Milka опаковъчни хартии на денонощие и 70 за целия период на Промоцията.
a. Всеки пореден опит ще бъде считан като невалидна регистрация. Непечелившите за деня публикувани от един и същи профил Milka опаковъчна хартия не се прехвърлят за участие в следващия ден.
b. Единният идентификатор в играта е имейл адресът на лицето. Забранено е използването на повече от един профил (имейл адрес) с публикуван/и Milka опаковъчна/и хартия/и от едно и също лице и организаторът има право да дисквалифицира нарушителите.
c. Авторът на всяка Milka oпаковъчна хартия дава изричното си съгласие създаденият от него дизайн да бъде публикуван от Организатора на www.promo-milka.com и/или www.facebook.bg/milka.bg и гледан от други потребители, за което на участника не се дължи възнаграждение. Организаторът има правото, но
не и задължението, да използва печелившите
Milka опаковъчни хартии за отпечатване на хартиен носите и използането им в бъдещи активности, без на печелившите да се дължи допълнително възнаграждение.
d. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации на профили „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на профил и колаж от едно лице; б) използване на повече от един профил (един имейл адрес ) от едно и също лице за участие в активността; в) използването на всякакви техники, методи, начини и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините и точния момент на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 20 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат есемес или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни след получаването на есемес или обаждането. Непотърсени в този срок награди няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи Промоции на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара