Спечелете термоси, пакет с Cappy напитки и още награди


Краен срок - 21 декември 2017

Включи се в конкурса за най-добра Cappy Hot рецепта. Как? Много лесно. Качи нейна снимка, дай й незабравимо име, добави съставки и начин на приготвяне.

Играй за за възможността да спечелиш шест от любимите си Cappy вкуса, като генерираш рецепта с избран от теб вкус, специално подбрани ароматни подправки и красиви декорации.

От 24.11.2017 г. до 21.12.2017 г., включително, желаещите да участват имат право да направят своя дигитална Cappy рецепта и/или да качат своя авторска топла Cappy рецепта, използвайки наличните графични елементи и функционалности в съответната секция на специално изградения за Конкурса микросайт: www.cappyhot.bg

Желаещите да участват трябва да се регистрират на www.cappyhot.bg, като предоставят следната информация:
        Име и Фамилия;
        Населено място;
        Адрес;
        Мобилен телефон;
        Имейл адрес;
        Парола.

Декларират, че имат навършени поне 13 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Конкурса и приемат Официалните правила на Конкурса. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Конкурса.

След успешна регистрация участникът има възможност да се включи в Конкурса, като използва предоставените графични елементи и функционалности в секции "Генерирай рецепта" и/или "Добави рецепта" на www.cappyhot.bg. Публикуваното съдържание се появява в сайта автоматично. Ако Организаторът прецени, че определено съдържание не отговаря на настоящите Официални правила на Конкурса, има правото да го скрие/изтрие от сайта.

Описание на механизъм "Генерирай рецепта":

След успешна регистрация на микросайт: www.cappyhot.bg участникът следва да изпълни следните стъпки:

    Да избере вкус. В Конкурса участват следните Cappy напитки – Cappy Портокал 100%, Cappy Портокал, Cappy Праскова, Cappy Кайсия, Cappy Вишна, Cappy Ябълка, Cappy Мултивитамин, Cappy Ананас, Cappy Банан, Cappy Зелена Ябълка, Cappy Ягода, Cappy Касис, Cappy Червен портокал, Cappy Домат;
    Да избере подправки /до 5 бр./;
    Да избере декорация /1 бр./;
    Да прегледа и финализира рецептата си.

Описание на механизъм "Добави рецепта":

След успешна регистрация на микросайт www.cappyhot.bg участникът следва да изпълни следните стъпки:

    Да качи снимка на готовата рецепта във формат JPG или PNG с минимална ширина 480 рх до 8 МВ. Снимката трябва да включва следните задължителни елементи – опаковка на използваната в рецептата Cappy напитка, чаша с готовата напитка, снимана по начин, който позволява да се види самата напитка и декорация;
    Да даде име на рецептата;
    Да изброи използваните в рецептата съставки;
    Да опише начина на приготвяне;
    Да прегледа и финализира рецептата си.

Всеки потребител може да участва в механизъм "Генерирай рецепта" с до пет одобрени публикации във всеки един от периодите и с до пет одобрени публикации в механизъм "Добави рецепта" за същия или друг период. За всеки нов период, в който иска да се включи, потребителят, трябва да участва с нова публикация, напълно различна от използваната от него в предния/те период/и. В случай, че потребител използва една и съща рецепта два пъти, то тя ще бъде премахната от модератор и няма да участва в тегленето за награди. В случай че двама потребители качат една и съща рецепта, с една и съща снимка, то рецептата и снимката, които са качени първи /като дата и час/ участват в КОНКУРСА, а другите рецепта и снимка няма да бъдат допуснати до участие и ще бъдат премахнати. Периодите са следните:
        Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.
        Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.
        Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.

Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.

За валидно се счита всяко участие на www.cappyhot.bg, при което е генерирана рецепта или е добавена рецепта според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, и са посочени необходимите данни по Раздел 4, както и което е публикувано на сайта и е било одобрено от страна на Организатора.

Организаторът не носи отговорност за недоставени награди или други настъпили вреди, поради това, че участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

За всеки период ще бъдат избирани печеливши посредством електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за конкретния период. Ще бъдат изтеглени общо 70 (седемдесет) печеливши за всеки от трите периода или общо 210 печеливши. Наградата за всеки спечелил в Конкурса в механизъм "Генерирай рецепта" ще бъде пакет Cappy напитки. Всеки пакет ще съдържа следните продукти от 1L - Cappy Портокал 100%, Cappy Кайсия, Cappy Касис, Cappy Ябълка, Cappy Ананас, Cappy Домат.

Печелившите участници, избрани за механизъм "Добави рецепта", ще бъдат общо 124 на брой, избрани по следния начин:

В рамките на 7 (седем) работни дни от края на Конкурса сред всички участници, чиито публикации са одобрени, чрез жури ще бъдат избрани общо 4 (четирима) печеливши на голяма награда, която е: създаване на Cappy Hot напитка по рецепта на печелившия от професионален барман, заснемане на клип и промотирането му в социалните медии.

Етап 1 – От всички участници в Конкурса за механизъм "Добави рецепта" Жури от 5-ма представители на Организатора ще избере 50 рецепти. Критериите за избор са следните – изготвяне на рецептата по реда, описан в Раздел 5, оригиналност на използваните вкусове и декорации, оригиналност на описанието на начина на приготвяне на рецептата, оригиналност на снимката към рецептата. Рецептите ще бъдат оценявани по скалата от 1 до 10 по посочените по-горе критерии.

Етап 2 - Финалният избор от 4 рецепти ще бъде направен от професионален барман. Критериите за избор на печелившите рецепта са - оригиналност на рецептата, оригиналност на снимката към рецептата, сложност на изпълнение, вкусови качества. Професоналният барман също ще оценява рецептите по скалата от 1 до 10 на база на посочните по-горе критерии.

15 печеливши на награда термос за топли напитки от 500 ml за всеки един от трите периода от Конкурса. Печелившите ще бъдат избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за участие през съответния период. Ще бъдат изтеглени общо 45 (четиресет и пет) печеливши за посочената по-горе награда в рамките на Конкурса.

25 печеливши на награда термометър за чай за всеки един от трите периода от Конкурса. Печелившите ще бъдат избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за участие през съответния период. Ще бъдат изтеглени общо 75 (седемдесет и пет) печеливши за посочената по-горе награда в рамките на Конкурса.

Един участник може да спечели само една награда (термос за топли напитки от 500 ml или термометър за чай) от механизъм "Добави рецепта" и пакет Cappy продукти от 1L от механизъм "Генерирай рецепта" за целия период на Конкурса, както и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".

Пример: За целия период на Конкурса един потребител може да спечели 1 бр. термос за топли напитки от 500 ml или 1 бр. термометър за чай, 1 бр. пакет Cappy продукти от 1L и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".

Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 работни дни, след обявяването на имената на печелившите на сайта. Доставката ще бъде направена на посочения от печелившите адрес за доставка. Организаторът на Конкурса не носи отговорност за доставка на награда, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, лична карта номер и дата на издаване) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва да предостави на куриера изцяло попълнен протокол.

Наградите в Конкурса са, както следва:

    Награди за механизъм "Генерирай рецепта":
        Награди по периоди: пакет Cappy напитки от 1 L (всеки пакет съдържа следните вкусове - Cappy Портокал 100%, Cappy Кайсия, Cappy Касис, Cappy Ябълка, Cappy Ананас, Cappy Домат) – общо 210 бр. за цялата продължителност (70 бр. за всеки период) на Конкурса.

    Награди за механизъм "Добави рецепта":
        Първа награда: Създаване на Cappy Hot напитка по рецепта на печеливши от професионален барман, заснемане на клип и промотирането му в социалните медии – общо 4, обявени след края на Конкурса.
        Награди по периоди: Термос за топли напитки от 500 ml – общо 45 броя за цялата продължителност (15 за всеки период) на Конкурса.
        Награди по периоди: Термометър за чай – общо 75 броя за цялата продължителност (25 за всеки период) на Конкурса.
        Първа награда се присъжда чрез избор на жури в Етап 1 и Етап 2. Наградите по периоди се присъждат чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли след края на всеки период. Един участник може да спечели само една награда от всеки механизъм за целия период на Конкурса или 2 (две) награди от наградите по периоди, както и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".

Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:
        Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.
        70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
        15 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
        25 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
        Дата на теглене: 8.12.2017 г.
        Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.
        70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
        15 награди от механизъм от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
        25 награди от механизъм от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
        Дата на теглене: 15.12.2017 г.
        Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.
        70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
        15 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
        25 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
        Дата на теглене: 22.12.2017 г.
        Голяма награда от механизъм "Добави рецепта"
        Дата на теглене: 8.01.2018 г.
    Имената на печелившите се обявяват в рамките на 2 (два) работни дни след тегленето на електронния жребий.
    Имената на печелившите голяма награда от механизъм "Добави рецепта" ще бъдат обявени на 8.01.2018 г. Реализирането на видео клиповете ще бъде направено до края на месец януари 2018 г.
    Един участник може да спечели само една награда от всеки механизъм за целия период на Конкурса или 2 (две) награди от наградите по периоди, както и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".
    Публикувано в съответен период съдържание може да участва в тегленето на награди само за този период.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара