Спечелете Хексакоптер Yuneec Typhoon H и ваучери на стойност 800 лв.


Краен срок - 18 ноември 2017

Светът е голям и пътешествия дебнат отвсякъде

Фотографията е не просто запечатване на картини, на места и хора, а е пътешествие на сетивата. Именно такова е и следващото ни фотографско предизвикателство – едно сетивно пътуване, в което да покажем светът такъв, какъвто сме го видели, възприели и пресъздали във фотографиите си. Темата е фотографска, необятна и неограничаваща, защото всяка крачка с фотоапарат в ръка е пътешествие, което заслужава да бъде разказано и видяно. Очакваме снимките ви и нека хоризонтът е единствената граница за вашите фотографски търсения.

В конкурса има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. За да участват в конкурса, потребителите трябва да посетят оповестената интернет страница и да качат поне една своя снимка, за която притежават авторските и сродните им права. Ако участникът не притежава авторки права върху качената от него снимка, той не може да участва в конкурса и следва незабавно да пракрати своето участие. С участието си в конкурса всеки участник декларира, че се съгласява имената му да бъдат обявени на страница на организатора при евентуално спечелване на награда. Тази регистрация в конкурса и потвърждението ѝ гарантират включването на участника в конкурса за предвидените награди, спазвайки условията описани в Раздел 7. Всеки потребител има право само на една регистрация за участие в конкурса. Участието в конкурса не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо участниците. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на конкурса ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. За нарушениния се считат следните действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използване на повече от един и-мейл от едно и също лице за участие в конкурса; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в конкурса; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в конкурса или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в конкурса. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на конкурса.

В края на фото конкурса участниците имат възможност да спечелят следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА: Хексакоптер Yuneec Typhoon H

ВТОРА НАГРАДА: Ваучер на стойност 500лв

ТРЕТА НАГРАДА: Ваучер на стойност 300лв

Конкурсът има състезателен принцип. Участникът, който е качил снимката с най-много харесвания от журито, печели първа награда, а следващите две снимки с най – много гласове респективно втора и трета, според сборната си получена оценка. Организаторът съвместно с външно жури избира три снимки от всички качени в конкурса, които ще донесат 1-ва, 2-ра и 3-та награда на този, който я е качил. Освен награди на журито, има една награди на публиката. Снимката събрала най – много гласове от присъстващите на изложбата, печели наградата на публиката. Печелившите участници ще получат и-мейл от организатора, на който трябва да отговорят като посочат трите си имена, ЕГН, адреса за доставка на наградата и телефон за връзка. Организаторът се ангажира да достави подаръците в срок от 30 дни след получаването на потвърждаващ и-мейл с данните на победителите. Ако печеливш участник не отговори на уведомителния и-мейл до 10 дни след получаването му, то той губи права върху наградата. Правото върху наградата се прехвърля на следващия участник, събрал най-много харесвания на снимката си. Наградите може да бъде получени само срещу представяне на лична карта, с която печелившите участници удостоверяват самоличността си. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия участник.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара