Спечелете скутер Peugeot, брандирани раници и брандирани ножчета Raider


Краен срок - 17 ноември 2017

Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:

1 голяма награда – скутер Peugeot – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 24.11.2017 г.

125 малки награди – общо 100 броя брандирани джобни ножчета Raider и общо 25 броя брандирани раници Raider. Тегленията на малките награди ще се осъществят на 02.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017, 13.11.2017 и 24.11.2017 по 25 броя на всяко теглене.

Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.09.2017 г. до 17.11.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на модела на закупения инструмент, дата на покупка, три имена, email и телефонен номер. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на промоционалната игра.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си и споделянето, участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Всеки участник следва да разполага с валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail адрес. Дублирани email-и или различни email-и, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице с една и съща покупка, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.

Всяка уникална комбинация от валиден email и покупка ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който е посочил един и същ e-mail.

Участниците могат да участват с неограничен брой покупки, но могат да спечелят само една седмична награда. Участниците, които са спечелили седмична награда, имат право да участват в тегленето за спечелване на голямата награда.

На всеки две седмица измежду всички осъществили регистрация през конкретните седмици, част от промоционалния период, чрез провеждане на томбола на случаен принцип се определят 25 участника, които получават една от следните седмични награди – раница Raider или джобно ножче Raider.

След изтичане на промоционалния период измежду всички участници, извършили регистрация, се избира един участник, който да получи голямата награда.

Участниците, спечелили наградата, се обявяват в страницата www.raider.bg и www.fb.com/RaiderPowerTools, както и на посочените email-и от печелившите при регистрация. В срок от 5 работни дни всеки участник следва да изпрати отговор на получения email с трите си имена по лична карта, адрес, телефон за връзка и копие от гаранционна карта на закупения продукт и касовата бележка.

В случай че в срока по т. 6.1. участник не изпрати отговор, се счита, че участникът се отказва от наградата и Организаторът има право на негово място да посочи за печеливш друг участник.

Наградата се получава по следния начин: чрез куриер на посочен адрес от участника за сметка на Организатора.

Печелившият на голямата награда в Играта с получаването й се съгласява да бъде фотографски заснет, като Организаторът има право да използва фотографските му изображения по начини и за цели, каквито намери за добре, включително за промоционални и рекламни цели.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара