Спечелете спа уикенд, мултикукъри, престилки и ръкавици


Краен срок - 9 ноември 2017

Закупи поне един продукт с марка Kikkoman и запази касовата бележка

Регистрирай кода и датата от касовата бележка на www.esenik.bg

Може да спечелиш кухненска ръкавица, престилка, мултикукър или СПА уикенд за двама в Гранд Хотел Велинград!

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България и важи за всички търговски обекти, в които се продават продукти на бранда Kikkoman и в чиито касови бележки изрично се изписват имената на марките закупени продукти.

Участието за наградите в „Промоцията“ е обвързано с покупка на поне един продукт с марка Kikkoman.

За всяка покупка потребителят трябва да въведе ДАТА и КОД от касовата бележка, на която изрично е посочен закупен продукт с бранда Kikkoman, на интернет адрес www.esenik.bg

Участват всички кодове, регистрирани от 00:01 часа на 19.10.2017 г. до 23:59 часа на 09.11.2017 г. 5.2.3. С включването си в промоцията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

За да се регистрира за участие в „Промоцията“, чрез сайта www.esenik.bg , всеки участник трябва да изпълни следните условия:
Стъпка 1. Да закупи продукт с марка Kikkoman (Кикоман), да запази касовата бележка, на която изрично е посочен закупен продукт с бранда Kikkoman.
Стъпка 2. Да посети интернет адрес www.esenik.bg
Стъпка 3. Да регистрира личните си данни (име и фамилия, които трябва да бъдат изписани единствено и само на кирилица, валиден телефонен номер и имейл адрес) и датата и кода от касовия бон* със закупени продукти Кикоман; да потвърди, че е съгласен с Официалните правила на „Промоцията“; да потвърди, че ще пази касовия бон до приключване на „Промоцията“ и ще го предостави за получаване на награда ако е изтеглен за такава.
*За верига магазини Метро, за касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

Всеки участник има възможност да регистрира неограничен брой касови бележки, стига на тях да присъства/т закупен/и продукт/и с марка Kikkoman. С един регистриран код, участникът може да спечели само една награда. Повторна регистрация на вече регистрирана касова бележка няма да бъде допусната от системата.

След въвеждане на датата и кода на касовата бележка, участникът веднага получава автоматично потвърждение дали регистрацията е преминала успешно.

По време на цялата кампания на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени  общо 150 (сто и петдесет) малки награди, и  4 (четири) големи награди. Един участник може да спечели само 1 (една) от големите награди (мултикукъри и СПА уикенд за двама в Гранд хотел Велинград) и 1 (една) малка награда (ръкавици и престилки).

Тегленето на всички награди става чрез софтуер, на лотариен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на адрес www.esenik.bg, в присъствие на нотариус, в офиса на Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън ЕООД.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:
- 26.10.2017г. - 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър;
- 02.11.2017г. - 50 броя престилки, 1 брой мултикукър;
- 10.11.2017г. - 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър.
Голямата награда – СПА почивка за двама ще се изтегли на 13.11.2017 г.

Имената на печелившите се публикуват до три дни след тегленето на сайта www.esenik.bg.

За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него на мейл за седмичните награди и по телефон номер за Голямата награда, посочени от всеки участник в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) дни, след тегленето на лотарията.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието (копие от касовата бележка, снимано и върнато по мейл), до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в т.7 ”Валидиране на участниците“ от тези Официални правила.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва да представи на куриера, доставящ наградата, документ за самоличност заедно с касовата бележка, в която изрично е посочен продукт на марката Кикоман.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара