Спечелете детски велосипед, 5 тротинетки, 120 плажни топки и още награди от ТАНДЕМче

Краен срок - 31 юли 2015

Лудувай с веселите ТАНДЕМчета и спечели страхотни НАГРАДИ

1. Купи кренвирши за деца ТАНДЕМче. Регистрирай номера на касовата бележка до 31.07.2015 г. на имейл адрес tandemche@tandem.bg и може да спечелиш плажна топка, тротинетка или велосипед.

2. За още повече летни игри към всяка опаковка кренвирши ТАНДЕМче добавихме по 3 броя цветни стикери. Всеки успял да събере 4 стикера от един цвят в "Детски наръчник за забавления" става член на клуб ТАНДЕМче и получва шарена тениска и значка на клуба. За децата, които попълнят всички 12 стикера от произволни 3 цвята сме подготвили специален подарък-изненада за рождения им ден.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България в периода от:

- 22.06.2015 г. до 31.07.2015 г.: участниците могат да изпращат кодове от касови бележки, в които да фигурира/т един или повече броя от посочените продукти (Мини кренвирши за деца ТАНДЕМче 200 гр., кренвирши за деца ТАНДЕМче150 гр.)  на имейл адрес tandemche@tandem.bg и да участват в томбола за награди:

- 120 броя плажни топки ТАНДЕМче

- 5 броя детски тротинетки

- 1 брой детски велосипед (за деца на възраст от 8 до 12 години)

- 22.06.2015 г. до 30.08.2015 г.: Всеки продукт от серия ТАНДЕМче ще съдържа по три броя стикери, поставени под етикета на гърба на всеки продукт от серия ТАНДЕМче. Участниците в играта ще могат да събират стикерите, и да ги залепват  в специална книжка-албумче, с което ще могат да спечелят специални награди:

- Тениска с веселите Тандемчета и значка

- Подарък за предстоящия им рожден ден

Участието в играта се осъществява чрез покупка на една или повече промоционални опаковки от двата посочени по-долу продукта от детската серия под марка ТАНДЕМче:

-  Детски мини кренвирши ТАНДЕМче 200 гр.

-  Детски кренвирши ТАНДЕМче  150 гр.

За да се включи в Играта, всеки потребител, закупил една или повече промоционални опаковки от посочените продукти (Мини кренвирши за деца ТАНДЕМче 200 гр., Кренвирши за деца ТАНДЕМче 150 гр.) трябва да изпрати кода от касовата бележка, в която да фигурира/т един или повече броя от посочените продукти, заедно с Име, Адрес и Телефон за връзка на имейл адрес: tandemche@tandem.bg

При регистрацията на кода се вписва име на родител или настойник на детето на възраст над 18 години, който има право да получи в последствие и самата награда.

Всеки участник в играта има право да изпраща неограничен брой кодове от касови бележки, в които да фигурира/т един или повече броя от посочените по-горе продукти. на имейл адрес tandemche@tandem.bg. Кодът от касовата бележка може да бъде регистриран толкова пъти, колкото са маркираните на бележката продукти от серия ТАНДЕМче.

Колкото по-голям брой касови бележки бъдат изпратени от един участник, толкова по-голям е шансът му за спечелване на награда.

Всеки потребител, изпратил кода от поне една касова бележка, в която да фигурира/т един или повече броя от посочените продукти участва за следните награди:

- 120 броя плажни топки „Тандемче“
- 5 броя детски тротинетки
- 1 брой детско велосипед (за деца на възраст от 8 до 12 години)


Механизъм и награди при събиране на стикери от промо-опаковките и попълване на книжка-албумче:

В периода 15.06.2015г. – 22.06.2015г. към всяка опаковка на продукт от детската серия  ТАНДЕМче (Мини кренвирши за деца ТАНДЕМче 200 гр., Кренвирши за деца ТАНДЕМче 150 гр.) ще бъде прикрепена книжка-аблум, в която на специално обозначени в нея места, да бъдат поставяни (залепяни) стикерите от промо-опаковките на продуките.

Всяка промо-опаковка на продукти от детската серия „Тандемче“ ще съдържа три стикера, предназначени за поставяне в книжката-албумче. Стикерите ще бъдат поставени в специална прозрачна опаковка под еткета, на гърба на продукта, върху който за изписани данни за състав, производител, срок на годност и др.

След дата 22.06.2015г.  в по-добрите магазини в София и страната, при покупка на продукт от детската серия ТАНДЕМче, всеки потребител ще може да получи безплатно и книжка-албумче за събиране на стикери в нея.

Всеки потребител, който събере всички стикери от един произволен цвят в книжката-албумче става член на фен клуб ТАНДЕМче и получава награда: 1 брой детска тениска и 1 брой почетна значка на клуба.

Всеки потребител, който събере всички стикери от произволни три цвята в книжката-албумче става ЗЛАТЕН член на фен клуб Тандемче и получава награда: 1 брой детска тениска, 1 брой почетна значка на клуба и специален подарък от Тандем за следващия му Рожден ден.

За да получи своята награда детска тениска, почетна значка и подарък за рожден ден, Потребителят следва да уведоми Организаторът, че е изпълнил условията за това, на имейл адрес tandemche@tandem.bg или на телефон 0800 12 434 (на цената на  един градски разговор, всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.);

Към всеки от продуктите от серията се поставят  3 (три) броя стикера на случаен принцип, като Организаторът не носи отговорност за честотата на повтаряемост на различните стикери към всеки от продуктите.

Всеки участник в играта има право да спечели една малка награда (плажна топка) и една голяма награда (тротинетка или велосипед) за периода на играта.

Всеки потребител, регистрирал кода от касова бележка, в която фигурира един или повече продукти от детската серия „Тандемче“ трябва да пази касовата бележка до приключване на играта.

Наградите ще се получават срещу предаване на касовата балежка с изпратения от нея код или при показване на книжката-албумче със стикери.

Наградите плажна топка, тротинетка или велосипед ще се получават срещу предаване на касовата балежка с изпратения от нея код.

Наградите детска тениска, почетна значка и специален подарък за рожден ден ще се получават при показване на книжката-албумче с коректно залепени стикери.

Върху всяка книжка-албумче със стикери, спечелила награда, ще бъде поставян печат с цел възпрепятстване на злоупотреби и използването на една и съща книжка-албумче от няколко потребители.

Имената на печелившите на малките награди (надуваеми плажни топки)  ще бъдат теглени на седмична база измежду всички изпратени кодове от касови бележки, през всяка от шестте седмици, в които играта е активна.

Имена на печелившите на малките награди (надуваеми плажни топки)  ще бъдат теглени чрез жребии на случаен принцип в присъствието на комисия всеки понеделник (за участвалите в предходната седмица), считано от втората седмица от старта на играта:

- на 29 юни
- на 6 юли
- на 13 юли
- на 20 юли
- на 27 юли
- на 3 август

След изтичане на крайния срок на играта с изпращане на кодове от касова бележка (23:59 часа на 31.07.2015 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на печелившите на Големите награди (5 броя тротинетки и 1 брой велосипед) в присъствието на нотариус.

В срок от 5 работни дни след изтегляне на печелившите, същите ще бъдат уведомени по имейл, относно спечелената от тях награда и ще бъде уточнен адрес за доставка.

Наградите тениски и значки, ще бъдат доставяни до 10 работни дни, след получаване на уведомление на имейл адрес tandemche@tandem.bg, за попълнени всички стикери от един или три цвята в книжката-албум и подаване на следната информация: Три имена, Телефон и Адрес за доставка.

Наградата изненада за Рожден ден от Тандем ще бъде изпращана на съответната дата, подадена от потребителя като дата на Рождения ден на детето през настоящата 2015 година или следващата 2016 година.

Наградите тротинетка и велосипед ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер или търговски представител на фирма „Тандем“ до 20 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара