Спечелете 10 велосипеда, 10 чанти „Furla Metropolis” и 931 комплекта обеци с кристали Swarovski от Линекс

Краен срок - 31 август 2015

Промоцията ще включва всички продукти с марката Линекс, в това число:

Линекс Форте - 14 капсули
Линекс Гастро - 16 капсули; 32 капсули
Линекс Бебе - 10 сашета; 20 сашета
Линекс Имуно - 20 капсули

Участниците в Промоцията ще имат възможност да спечелят следните награди, осигурени от Организатора:

Предметни награди:

-Велосипед „Drag Catwalk” - 10 бр.;

-Чанти „Furla Metropolis” - 10 бр.;

-Шалове „Шевица” – 50 бр.;

-Комплект обеци Crystal Zone с кристали Swarovski - 931 бр.;

Поздравително съобщение с послание от Организатора на играта- до всички регистрирани участници.

Право на участие в Промоцията имат всички всички физически лица, които през срока на Промоцията са закупили на територията на България продукт с марка „Линекс”, при описаните по-долу условия, и са навършили 18 години към момента на регистрацията за участие.
Участниците имат право на повече от едно участие в Промоцията при спазване на ограниченията, описани в т. 9.1 по-долу.

Всяко лице, което отговаря на условията, описани в раздел 8, може да се включи в Промоцията, като изпрати на кратък номер 1780 текстово съобщение („SMS”), съдържащо номера на фискален бон (касова бележка) от покупката на Линекс, при следните ограничения:
С един SMS може да бъде регистриранa само една касова бележка;

За една касова бележка може да бъде изпратен само един SMS. В случай на повторно изпращане на SMS със същия номер на касовата бележка, повторният SMS няма да бъде считан за нова регистрация за участие;

От един мобилен номер могат да бъдат регистрирани не повече от 2 касови бележки в рамките на 24 часа и не повече от 5 касови бележки общо за целия период на Промоцията;

Могат да бъдат регистрирани само касови бележки за покупки на поне една опаковка Линекс, извършени на територията на България през срока на Промоцията, посочен в раздел 3 по-горе;

Ще бъдат регистрирани само SMS-и, изпратени през срока на Промоцията. Номерата на касовите бележки, изпратени преди или след края на Промоцията, няма да бъдат проверявани или регистрирани. Участникът ще получи информационно съобщение, че Промоцията не е започнала или е приключила.

Всеки участник може да спечели награда от всеки един от видовете по т. 6.1 не повече от веднъж.

"Номер на касова бележка" е цифрова комбинация, отпечатана на фискалния бон, с минимум 3 и максимум 16 цифри.

Цената на един SMS до номер 1780 е в размер на 0,30 лв. с ДДС за абонати на M-tel и Vivacom и 0,29 лв. с ДДС за абонати на Telenor и ще бъде дължима от абоната, от чийто номер е изпратено текстовото съобщение, на съответния мобилен оператор.

След изпращане на SMS съответният участник ще получи отговор чрез SMS до номера, от който е изпратена информацията, дали печели предметна награда и каква е тя. Всички участници ще получат поздравително съобщение с послание от Организатора на играта.

Тегленето на награди ще се извършва на случаен принцип, по предварително заложен в електронна система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база извършените регистрации в Промоцията и предоставяния брой награди.

В случай че участникът спечели предметна награда, за да получи същата, участникът следва да запази касовата бележка и опаковката на продукта и да предаде същите на Организатора чрез съответния куриер, при условията, описани в раздел 10 по-долу.

За да получи предметната си награда, в петдневен срок от получаване на SMS за спечелване на такава участникът следва да изпрати съобщение по електронната поща на посочения в уведомителния SMS имейл адрес, в който да посочи пълното си име, валиден и пълен адрес в Република България за получаване на наградата чрез куриер и телефонен номер.

Предметните награди ще бъдат изпратени на посочения от спечелилия участник адрес в срок до 30 (тридесет) работни дни след изпълнение на условията по т. 10.1 по- горе, чрез куриер. Разходите за доставката ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

Участвай в КОНКУРСА

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара