Спечелете LED телевизор, камера, фотоапарат и MP3 плейър от Sony

Краен срок - 25 май 2015

Участник, одобрява апликацията на играта през Facebook, след което попълва формата за регистрация включваща – име, фамилия, валиден e-mail адрес и телефон за връзка.

Целта на Играта е Участниците да гласуват за тримата най-добри продавач-актьори, участващи в рекламните видеоклипове, публикувани в апликацията на Играта, като ги подредят съответно на I-во, II-ро  и III-то място. Временният  резултат на всеки продавач-актьор  ще бъде представен в проценти, съответстващи на общия брой точки, които е получил от гласуването, като за I-во място се присъждат 3 точки, за II-ро място се присъждат 2 точки и за III-то място се присъжда 1 точка. Чрез този механизъм на гласуване ще бъдат определени най-харесваните продавач-актьори от формата. Всеки Участник ще може да гласува само веднъж в Играта, като задължително следва да класира различен продавач-актьор на I-во, II-ро и III-то място. За да се постигне равнопоставеност, след старта на Играта, в апликацията на същата няма да бъдат добавяни нови клипове.

Право да участва в тегленето на наградите от Играта има само Участник завършил успешно процедурата по гласуване.

Награди:

    SONY 3D Android LED телевизор KDL43W809
    SONY камера за екстремни спортове HDR-AZ1
    SONY водоустойчив фотоапарат DSC-TX30
    SONY водоустойчив MP3 плейър NWZ-W273

Тегленето на наградите се извършва в централния офис на "ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, находящ се в гр. София, район "Младост 4",  Околовръстен път 265. Тегленето се извършва по електронен път в присъствието на специално създадената за целта от страна на Организатора комисия. Резултатите от тегленето на наградите се обективират в протокол, който се публикува на https://www.facebook.com/technopolisbg Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето, така както са обективирани в протокола, са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.
Всеки печеливш Участник има право да получи само една награда.

Всеки един от печелившите участници, ще бъде уведомен на посочения от него телефон и ще бъде поканен за официално връчване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции.

Наградите се получават в срок до 05.06.2015 г. в работни дни, от 11:00 до 18:00 часа в централния офис на "ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с адрес:  гр.София, район "Младост 4",  Околовръстен път 265. За да получи  наградата печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта и да подпише всички документи предоставени му от страна на Организатора във връзка  предаването/получаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара