Спечелете сребърни обеци и кафе Jordani всяка седмица

Краен срок - 16 април 2015

Механизъм:

    Приеме приложението „Memory game“;
    Покани 3-ма приятели;
    Завърши успешно като:
        Отваря карти като кликва върху тях;
        Открие двойките еднакви картинки с продукти от вътрешната страна на картите;

При успешно откриване на еднакви картинки с продукти от вътрешната страна на картите, потребителят участва в томболата за седмични награди и месечна награда.

Играта няма състезателен елемент и целта на откриването не е за време. Условието е всички стъпки да бъдат успешно завършени:

    Приеме приложението „Memory game“
    Пoкани 3-ма свои приятели от мрежата на Facebook
    Открие двойките еднакви картинки с продукти от вътрешната страна на картите

След успешно преминаване на всички стъпки, участието на играча се счита за успешно. Всяка седмица, чрез жребий, даващ равен шанс, всички участници успешно завършили играта, участват в жребий за спечелване на 1 от 5 продукта с марка Джордани. След приключване на периода на играта, чрез жребий, даващ равен шанс, всички участници успешно завършили играта, участват в жребий за спечелване на 1 брой обеци с кафе мотиви.

Седмичните награди ще се теглят в присъствието на нутариус и ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Джордани ЕООД до 3 /три /дни след изминалата седмица.

Теглене и обявяване на седмичните награди:
До 23.03.2015 – 5 броя пакет кафе
До 30.03.2015 – 5 броя пакет кафе
До 06.04.2015 – 5 броя пакет кафе
До 13.04.2015 – 5 броя пакет кафе

Теглене и обявяване на финалната награда:

Финалната награда ще бъде изтеглена до 3 дни след края на играта в присъствието на нотариус. Имената на победителя ще бъдат обявени в срок до 3 /три/дни след края на играта.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 3 /три/ работни дни от осъществяването на контакт и получено потвърждение от организатора на играта.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара