Спечелете хлебопекарна, два миксера и две яйцеварки Silver Crest Kitchen Tools

Краен срок - 19 април 2015

За да участва в Играта всеки Участник:

1. трябва да събере думите на скритото послание за Великден от нашия каталог, който може да бъде намерен на сайта www.lidl.bg/velikden и да ги подреди. Разкритото послание трябва да бъде въведено в специално предвиденото за целта поле, което може да бъде намерено на сайта www.lidl.bg/zagadka. След въвеждане на посланието, Участникът трябва да попълни коректно регистрационната форма, която се намира под въпроса, като посочи съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номери след това да натисне бутон „Изпрати“.

2. се съгласява с настоящите Правила и с Правилата на Лидл България за защита на лични данни.

Участниците не могат да участват повече от веднъж и да правят две регистрации за периода на играта.

Наградите, които участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:
   1 х Хлебопекарна Silver Crest Kitchen Tools
   2 х Миксер Silver Crest Kitchen Tools
   2 х Яйцеварка Silver Crest Kitchen Tools

Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 20.04.2015 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип за всяка вид награди. В томболите участват всички Участници, въвели правилно скритото послание и изпълнили останалите изискванията в раздел ІІІ по-горе. Освен петимата печеливши Участници ще бъдат избрани и по 2-ма резервни печеливши Участници за всеки вид награди. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, както и имената на резервните печеливши Участници (в поредността, в която са изтеглени), ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/zagadka до 24 часа след провеждане на томболата (20.04.2015 г.). Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. Резервните печеливш Участници се уведомяват и по имейл в случаите по т. 15.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара