Спечелете таблет Samsung, таблет Acer Iconia, фотоапарати Nikon и Olympus и Sony Playstation 3

Краен срок - 31 май 2015

Продължителността на играта е 5 месеца, както следва:

● Първи етап: 05.01.2015 г., 12:00:00 – 31.01.2015 г., 11:59:59;
● Втори етап: 01.02.2015 г., 12:00:00 – 28.02.2015 г., 11:59:59;
● Трети етап: 01.03.2015 г., 12:00:00 – 31.03.2015 г., 11:59:59;
● Четвърти етап: 01.04.2015 г., 12:00:00 – 30.04.2015 г., 11:59:59;
● Пети етап: 01.05.2015 г., 12:00:00 – 31.05.2015 г., 11:59:59

Право на участие в играта имат всички ученици на територията на Република България. Тези ученици, които са непълнолетни, за да участват в играта следва да получат съгласието на своя родител/законен настойник/попечител в писмена форма.

Участието в играта не е обвързано с покупка на конкретни продукти, тяхното количество, вид и стойност. Това не е  условие за участие в играта, както и за получаване на награди.

За да се включи в играта всеки участник трябва да влезе във Facebook приложението „Парола: Касова бележка“ или да изтегли мобилното приложение „Парола: Касова бележка“, достъпно през App Store на мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

За участие в играта е необходима регистрация, която включва следните данни: име, училище, населено място по местоживеене и възраст. Участникът следва да представи и валидна електронна поща за обратна връзка и телефон за контакт, които остават конфиденциални и няма да бъдат публикувани в приложението.

След регистрацията, участникът въвежда в  специално поле на приложението  следните реквизити от касова бележка, които гарантират нейната валидност - дата, час и сума на покупката или получената услуга. В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са  издадени след 1 януари 2015 година, включително.

Участникът може да участва неограничен брой пъти с неограничен брой касови бележки в играта. Всяка една касова бележка участва самостоятелно в жребия за награда за конкретния етап. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава  шансът за успех в жребия за наградите.

С една касова бележка може да се участва само веднъж за целия период на играта. НАП ще следи за правомерното регистриране  и валидност на касовите бележки.

Участникът следва да съхранява касовите бележки, с които е участвал, за да ги представи за справки при спечелване на награда.

Участниците в играта ще се състезават за следните награди:

    ● таблет, Samsung T320 Galaxy за първия етап на играта от 05 януари 2015 до 31 януари 2015 г.;
    ● таблет, Acer Iconia Tab A3-A11 - за втория етап а от 01 февруари 2015 до 28 февруари 2015 г.
    ● цифров фотоапарат, Nikon Coolpix P530 - за третия етап на играта от 01 март 2015 до 31 март 2015 г.
    ● фотоапарат, OLYMPUS E-P1 - за четвъртия етап от 01 април 2015 до 30 април 2015 г.
    ● Специалната награда  - Sony Playstation 3  - за петия етап на играта от 01 май 2015 от 31 май 2015 г. Наградата за този етап от играта  ще бъде изтеглена от актьори от Революция Z.

Победителите ще бъдат избирани на случаен, лотариен принцип със специален софтуер.  За всеки един етап от играта ще бъде избран един победител.  Жребият включва всички участници, които са участвали в конкретния етап на играта. Тегленето на наградите за конкретните периоди ще се осъществи на:

    Етап 1 на 31 януари 2015, от 12:00 до 15:00 часа
    Етап 2 на 28 февруари 2015, от 12:00 до 15:00 часа
    Етап 3 на 31 март 2015, от 12:00 до 15:00 часа
    Етап 4 на 30 април 2015, от 12:00 до 15:00 часа
    Етап 5 на 1 юни 2015, от 12:00 до 15:00 часа. Наградата за този етап от играта  ще бъде изтеглена на специално събитие в Централно управление на НАП, което ще се състои от 12:00 ч. Жребият за тази специална награда ще бъде изтеглен от актьори от Революция Z.

Победителите ще бъдат оповестени след 15:00 часа в деня на тегленето на наградите за конкретните етап от играта  на фенстраницата на кампанията „Влез в час с данъците“. Освен печелившите за всяка награда ще бъдат изтегляни и обявени и по двама резервни участници, които да получат наградата в случай, че титулярите не отговорят на посочените при регистрация данни за контакт.

Организаторът ще се свърже с победителите чрез съобщение изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакти в срок до 3 дни. Победителите ще трябва да отговорят най-късно до 3 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание за получаване на наградата, като предоставят адрес, на който да получат наградата си. Победителите задължително следва да приложат в имейла и сканирано копие на касовата бележка, с която са спечелили.

Участниците са  длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период на играта и при спечелване на наградата е необходимо да предоставят за справка оригиналната касова бележка/фискален бон. В случай, че печелившия не представи валидна касова бележка с реквизитите, с които е участвал и спечелил, то той няма право да получи наградата.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара