Спечелете 42 големи комплекта за гладни и 408 малки комплекта за гладни от Snickers

Краен срок - 14 януари 2015

В Играта участват Продукти от следните разфасовки: Snickers 75 гр. със специално обозначена за целта на играта опаковка, на която е изписано „Ставаш Гремлин? Провери и спечели”

На вътрешната страна на опаковката на участващите в Играта Продукти има изписан Промо код.

Желаещите да участват в Играта следва да закупят Продукт от търговската мрежа и да регистрират Промо код на Интернет страницата. За Регистрация Участникът трябва да посети Интернет страницата и да премине през следните фази:

А) въвеждане на дата да раждане;
Б) след въвеждане на датата на раждане на Интернет страницата автоматично ще се зареди кратък филм, който Участникът може да избере да изгледа или да пропусне като премине към следващата фаза;
В) в Интернет страницата автоматично ще се зареди първоначална регистрационна форма, в която Участникът е необходимо да попълни следните полета:
• Собствено име – задължително;
• Фамилно име – не е задължително;
• Валиден имейл адрес – задължително;
• Потвърждаване на валиден имейл адрес – задължително;
• Мобилен телефон – задължително;
• Номер на улица – не е задължително;
• Адрес – не е задължително;
• Пощенски код – не е задължително;
• Град – не е задължително;
• Област/Община – не е задължително;
• Промо код – задължително;
Г) след въвеждане на данните на Интернет страницата ще се зареди интерактивно приложение, което

Участникът може да ползва по собствено усмотрение или да премине към следващата фаза. Интерактивното приложение дава възможност на всеки Участник да качи своя снимка, за да провери как би изглеждал като Гремлин.

Автоматично съобщение генерирано на Интернет страницата, което информира Участника дали регистрирания Промо код е правилен или не. Ако регистрираният Промо код е правилен ще се зареди съобщение дали Участника печели награда или не печели награда. На следващия работен ден на Интернет страницата ще бъдат посочени имената на всички спечелили от предния ден и вида награда, която са спечелили.

Тази фаза е задължителна и от нея зависи приключването на Регистрацията на Интернет страницата.

В случай, че Участникът печели награда е длъжен да запази Опаковката на Продукта с Промо код, чрез който е спечелена наградата.

Наградите в Играта SNICKERS “Ставаш Гремлин когато си гладен” са както следва:
а) 408 малки награди - кутия Snickers, всяка кутия съдържа 24 броя Snickers 75 гр. - единична стойност на наградата – 27,60 лева;
б) 42 големи награди – раница плюс 2 кутии Snickers, всяка кутия съдържа 24 броя Snickers 75 гр. - единична цена на наградата – 88,60 лв.

Всеки Участник може да спечели многократно награда по точка 1.

В 3 дневен срок след обявяване на спечелите, Изпълнителят ще изпрати имейл до всеки
един от спечелилите Участници с информация за вида спечелена награда и потвърждаване на начина на получаване на наградата.

Всички спечелили Участници, които живеят в София ще получат наградата си в Офис на Изпълнителя. Всички спечелили Участници, които живея извън София ще получат наградата си по куриер за сметка на Изпълнителя.

Срокът за получаване на наградата е 1 /един/ месец от получаване на потвърждение по т. 10.3.
10.3 Спечелилият Участник следва да отговори в срок от 5 дни от получаване на имейла на Изпълнителя по т. 10.1.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара