Спечелете 100 лимитирани кутии с натурална козметика All Nature

Краен срок - 15 декември 2014

Предлаганите награди по време на промоцията са 100 (сто) комплекта за грижа за тялото от продукти на марката (сапун, душ гел, лосион и масло за тяло).
Серията/ите са по усмотрение на Организатора.
 Комплектите са окомплектовани в дървени кутии All Nature, направени специално за промоцията.

Един участник в Промоцията може да получи само една от наградите.

Всеки потребител в рамките на Промоцията може да получи тестер с продукт на All Nature в търговската мрежа заедно с брошура с Код за участие. Участникът следва да регистрира Кода за участие в страницата на All Nature във Facebook. По този начин участникът се регистрира в Томбола за Наградите в Промоцият. При регистрацията на Кода за участие участникът трябва да попълни трите си имена и имейл, както и телефонен номер за контакт. При регистрацията на Кода за участние участникът получава потвърждение във Facebook страницата на All Nature, че успешно е регистриран за томболата.

Всеки участникът е длъжен да запази брошурата с Кода за участие и да я представи, в случай че спечели в Промоцията.

Един участник не може да регистрира повече от един Код за участие в Промоцията.

Печелившите Кодове за участие се определят чрез 5 (пет) тегления.в рамките на Промоцията посредством специално разработен за нуждите на Промоцията софтуер, който на случаен принцип излъчва 20 (двадесет) спечелили участници. Датите на съответните тегления са: 13 октомври, 27 октомври, 10 ноември, 24 ноември и 15 декември. Печелившите от всяко едно теглене ще бъдат оповестени на стената на Facebook страницата в рамките на 48 часа от датата на теглене.

В тридневен срок от изтеглянето на печелившите в Промоцията Организаторът ще се свърже със спечелилите участници на предоставените от тях имейл адреси. Печелившите участници следва да изпратят отговор в рамките на пет работни дни от получаването на имейл от Организатора, като посочат пълното си име, телефонен номер и валиден адрес за получаване на наградата по куриер. Участникът може да посочи и трето лице като получател, надлежно оправомощено от него. Разходите за доставката на наградите са за сметка на Организатора.

Печелившите участници получават наградите си само след предаване на брошурата с регистрирания и печеливш Код за участие на куриера, доставящ наградата.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара