Отгатни и спечели оригинална термо чаша от БНП Париба

Краен срок - 31 октомври 2014

Наградите от Кампанията са 6 (шест) броя термо чаши, брандирани с отличителни знаци за Дружеството.

На 28, 29 и 30 октомври 2014 г., в 12:00 ч., ще бъде публикуван по един въпрос, свързан с популярен литературен герой.

Участниците могат да се включват в Кампанията, като дават отговор на всеки един дневен въпрос в периода на Кампанията. Участниците могат да се включат в Кампанията само с един отговор на ден.

Отговорите на поставените дневни въпроси се предоставят от Участниците като коментари под снимките до 12:00 часа на следващия ден. В посочения в предходното изречение час Дружеството публикува „затварящ коментар”, с който слага край на играта за предходния ден и обявява верния отговор. Всички отговори, получени след „затварящия коментар”, ще се считат за невалидни. Новият въпрос се обявява с публикуването на следващия пост.

Печелившите Участници ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 31 октомври 2014 г., след обявяване и на третия верен отговор от страна на Дружеството. Шестимата печеливши Участници се определят, като се теглят по двама от далите верни отговори във всеки един от трите дни на Кампанията.

Печелившите Участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Дружеството www.facebook.com/BNPParibasPFBG. За да заявят наградата си, печелившите Участници следва да се свържат с Дружеството до 18:00 ч. на 7 ноември 2014 г. чрез изпращане на лично съобщение във Фейсбук, съдържащо имената им, точният им адрес и телефонен номер.

Наградите се изпращат с куриер, с обратна разписка. В случай, че някой от печелившите Участници не бъде намерен от куриера и наградата не му бъде доставена, той има на разположение 10 (десет) работни дни, за да я потърси. Награди, непотърсени в посочения в предходното изречение срок, не подлежат на връчване на печелившите Участници.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара