Спечелете 100 броя ютия с парогенератор Philips от Persil

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 ноември 2021

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“.

В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Persil.

Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 100 бр. големи награди – ютия с парогенератор Philips, модел GC8942/20, с единична стойност на придобиване 489,99 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка.

Наградите по т. 11 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периода 01-05.12.2021 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си.

Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

Всеки участник може да участва в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда по т. 11, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.

Участващата в томболата за награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:
1. Ако пуснатата в урната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС.
3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.
5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяна или по друг начин манипулирана.

Участие в Промоцията могат да вземат: - Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години

Печелившите на награда в Промоцията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www.henkel-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Наградите се предявяват от спечелилите участници до 12.12.2021 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не предяви наградата си до 12.12.2021г., на 13.12.2021 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непредявена награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да предяви наградата си най-късно до 20.12.2021 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара