Спечелете подаръчни комплекти с продукти Sweet Plus+


Краен срок - 2 февруари 2020

Те са ТУНКВАНИ, те са КАКАОВИ, те са ВЕСЕЛИ и с НЕПОВТОРИМ вкус, те са бисквити "ЗАЕШКИ УШИ"!

Най-новият забавен, сладък продукт!

Вдъхновени от новото лакомство, решихме да организираме игра - КОНКУРС.

🎁За да участвате в конкурса 🐰"НАРИСУВАЙ ЗАЕШКИ УШИ"🐰 е нужно да:
✅Харесате и споделите промоционалната снимка;
✅Чрез коментар под поста, да качите снимка на Ваша рисунка със заек.

Двама (2) от Вас ще спечелят вкусни изненади. Това ще са: участникът, събрал най-много лайкове на рисунката си и един, чиято рисунка ще изберем ние.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 24.01.2020 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).

Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД, в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Наградата в Промоцията е както следва: 2 подаръчни комплекта от „ЗИВ“ ЕООД с промоционални продукти с марката Sweet Plus+.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара