Спечелете пътешествия и 30 000 ваучера от коледния календар на МЕТРО


Краен срок - 31 януари 2020

Открийте тайните на коледния календар!

Всеки печели с нашия коледен календар на цена от 9.99 лв. с ДДС, защото в него се крие ваучер за поне 5 лв., отстъпки за м. декември и още!

Във всяка кутия ще намерите:

• 3 вида шоколадови бонбони – Tiramisu, Smile и Emotion.

• Специални промоции за всеки ден през декември, чак до Коледа! Зад всяка вратичка на календара се крие специална промоция. Просто откъснете картонената вратичка и я занесете на каса заедно с посочените продукти и пазарувайте на изключителни цени!

• Ваучер на стойност между 5 лева и 150 лева за пазаруване в МЕТРО в периода 25.12.2019 г. - 31.01.2020 г.

• Талон за участие в голямата коледна томбола с награди: 3 пътешествия на стойност 999 лв. от Lufthansa City Center.

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което  извърши покупка на Коледен календар МЕТРО с артикулен номер 308671 в някой от Участващите обекти се включва за участие в Промоционалната кампания и има право да участва в томбола с награди.

Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка Коледен календар МЕТРО с артикулен номер 308671 се счита за едно участие.

Всеки участник закупил Коледен календар МЕТРО има възможност да спечели една от следните награди:

    Един от 30,000 ваучери за пазаруване в магазини МЕТРО (с изключение на складова база Слънчев бряг) на стойност:

5 лв. - 25,000 броя
10 лв. - 3,350 броя
50 лв. - 1,500 броя
150 лв. - 150 броя

Ваучерите се намират вътре в календарите и са валидни за покупки в периода 25.12.2019г. до 31.01.2020г. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на Участващ обект, като дължимата от тях сума за покупка на продукти ще бъде намалена със сумата по представения ваучер. Не важат за цигари и амбалаж. Не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

    Един от 3 ваучера за пътуване на стойност 999 лв. от Lufthansa City Center с валидност 1 година. Могат да се използват за повече от едно пътуване.

За участие в томболата за ваучерите за пътуване трябва да се попълни талон за участие, който се намира вътре в Коледния календар. В талона се попълват име и фамилия и телефонен номер за контакти и се пускат до 31 декември 2019 г. в специални урни, намиращи се на Вход клиенти на всеки Участващ обект.

Печелившите участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип в присъствието на нотариус до 16 януари 2020 г. в централния офис на Организатора.

Резултатите от тегленето, както и печелившите участници ще бъдат отразени в протокол , който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани 3 печеливши участници, както и 5 резервни участници.

Наградите са със стойност над 100,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени в талона за участие, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че Печеливш участник откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.  

Информация за печелившите – клиентски номер ще бъде публикувана на уеб страницата на Организатора след 20.01.2020 г

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан приемо-предавателен протокол от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара