Спечелете iPhone 11, слушалки и сладки комплекти от Боровец


Краен срок - 30 декември 2019

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

– Първа награда – iPhone 11–1 брой;

– Втора награда – Слушалки Beats by Dre – 3 броя;

– Трета награда – Специален комплимент от Боровец (комплект от селектирани продукти) – 10 броя.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

За да участва в Играта всеки участник трябва:

–  да посети страницата www.sladkakoleda.com. След като Участникът отиде на страницата на Играта трябва да направи регистрация чрез Facebook профила си, както и да се съгласи с Официалнитеправила;
– да публикува в галерията на страницата авторска снимка, която е направил с 3 от продуктите на “Ден и нощ” в коледна атмосфера.

Всяка от участващите снимки в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: – е

-порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

– е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

– проповядва агресивна или недемократична идеология;

– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

-противоречи на действащото законодателство и на настоящите Официални правила.

Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички снимки, които противоречат на настоящите правила.

Всички снимки, които не отговарят на условията на играта ще бъдат премахвани от албума.

Участниците имат право да споделят собствените си снимки във фейсбук, за да събират повече харесвания.

Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки.

Всички авторски права върхи снимките, публикувани  в галерията на страницата www.sladkakoleda.com  остават собственост на съответния участник, публикувал снимката.

С участието си в Играта всеки участник отстъпва на Организатора всички имуществени и неимуществени права по отношение на  публикуваните в галерията снимки, считано от датата на публикуване им в сайта www.sladkakoleda.com  до 12 месеца след приключване на периода на Играта и връчване на наградите, без Организаторът да дължи възнаграждение за това.

Всеки регистрирал се участник, качил снимка в  галерията на страницата за периода на Играта, участва в томбола за първа и втора награда, която ще се проведе на 31.12.2019г. (т.6.1)

Участниците, които са публикували първите 10 най-харесвани снимки към датата на провеждане на томболата ще бъдат наградени с трета награда. (т.6.1)

Имената на всеки печеливш участник, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на адрес: www.sladkakoleda.com на 31.12.2019 г.  Печелившите участници ще бъдат допълнително уведомени  чрез лично съобщение във Facebook.

Всеки от печелившите участници трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Сладка Коледа да изпрати имейл на igra@sladkakoleda.com или лично съобщение във Facebook, в което да потвърди, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за доставка. Ако Организаторът не получи потвърждение в рамките на посочения срок, участникът губи правото да получи спечелената награда

Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

 Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците вурху физическите лица за предметните награди над 100 лева се внася данък от Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име,адрес, и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара