Спечелете празнична кошница с лакомства от Победа


Краен срок - 26 декември 2019

Магията на Коледа се крие в коледните чудеса и в това да сме всички заедно. Разкажи ни за какво коледно чудо мечтаеш тази година, а ние ще зарадваме един от вас с много вкусни изненади!

Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)

Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар под визията на Играта, съдържащ отговор на въпроса  “Кажи ни в коментар за какво коледно чудо мечтаеш тази година?”

Всеки участник може да участва само с един валиден фейсбук профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглен 1 (един) печеливш, на когото ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.

Печелившият участник ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 27.12.2019 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).

Участникът, обявен за победител в „Играта“, има право да получи от Организатора награден комплект, наричан за краткост „Наградата“, който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

„Наградата“ представлява награден комплект - празнична кошница. Тя включва: 1 бр. кошница, която включва: 1 бр. Бисквитиера селекция, 1 бр. бонбони Черноморец 250 г, 1 бр. Бисквити Анелия сандвич ванилия, 1 бр. Бисквити Анелия сандвич кафе, 1 бр. Бисквити Навона с фъстъчен крем, 1 бр. Бисквити Навона 150 г какао, 3 бр. вафлен десерт Черноморец портокал, 3 бр. Вафлен десерт Черноморец какао и 3 бр. вафлен десерт Черноморец вишна.

За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2.

Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Участник, непотърсил спечелена Награда в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

ЛИНК за участие

3 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара