Спечелете украса на стойност 600 лв. и ваучери от IKEA


Играта е приключила!

Печеливши:

Голяма награда - ваучер на стойност 600 лв. - Йорданка Иванова *******530

Ваучер на стойност 50 лева

Biliana Spasova *******923
Doroteya Sokolova *******293
Sevim Yunuzova-Halil *******229
Анна Сичова *******320
Ася Стайкова *******669
Борислава Станкова *******614
Владимир Цветков *******001
Елена Митова *******613
Елина Пеювска *******708
Ивона Агафонова *******426
Калоян Цонев *******621
Лидия Мачева *******775
Мариела Христова *******811
Михаела Димитрова *******855
Надежда Стефанова *******643
Невена Драмчева *******413
Росица Павлова *******809
станислав андреев *******606
Стефан Марков *******560
Чудомир Спасов *******866В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 60,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от ПОС бележката на сайта www.IKEA.bg/koledaudoma, като следва посочената там процедура, участва в Промоционалната кампания. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, най-близък ИКЕА обект за получаване на награда, както и дата, и сума на трансакцията от ПОС бележка.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 60,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от ПОС бележката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. Вместо ПОС бележката, Участникът може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията.

В Промоционалната кампания се раздават общо 21 (двадесет и един) броя награди, както следва:

1 Голяма награда – Празнична декорация от магазин ИКЕА на стойност 600 лв. (продажна цена с ДДС), състояща се от предварително избрани от Организатора артикули от актуалния асортимент на магазин ИКЕА в България;

20 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА Бистро и ИКЕА Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и ИКЕА онлайн магазин на стойност 50,00 лева с ДДС всеки.

Голямата награда „Празнична декорация от магазин ИКЕА на стойност 600 лв.“ представлява предварително подбрани от Организатора артикули, чиято продажна цена възлиза на обща стойност 600 лв. с ДДС. Организаторът запазва правото си да променя артикули от Голямата награда поради проблеми, свързани с техните наличности, дефекти или други причини.

Използването на наличността по ваучерите за подарък ИКЕА се осъществява в местната валута - лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от момента на последната му употреба. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената за покупките. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари. Организаторът си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за използване на ваучерите за подарък.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени след извършване на теглене на печелившите Участници, при което ще бъде раздадена Голямата награда - Празнична декорация от магазин ИКЕА на стойност 600 лв. и 20 ваучера за подарък ИКЕА на стойност 50 лева, както следва:

На 02.12.2019 г. ще бъде извършено теглене на печелившите от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.11.2019 г., 00:00 ч. до 01.12.2019 г., 23:59 ч. включително.

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и печелившите, ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливш, при тегленето на Голямата награда ще бъде изтеглен и 1 резервен Участник.

Спечелилият голяма награда Участник ще бъде информиран по електронна поща на предоставеният от него адрес на електронна поща при регистрацията му на сайта www.IKEA.bg/koledaudoma. В случай че печелившият Участник не бъде открит (напр. грешен/невалиден адрес на електронна поща и невъзможност за свързване по телефон) или не потвърди обратно по електронна поща получаването на наградата в срок от 3 дни от уведомяването му, наградата ще бъде предоставена на резервния Участник. Ще бъде направен опит за свързване с участника по телефона единствено при върнато съобщение за грешен/невалиден адрес на електронна поща на участника. Горепосочените правила за уведомяване и получаване на голяма награда се прилагат съответно за резервния участник, ако наградата ще се предоставя на него. Ако резервният Участник не бъде открит (напр. грешен/невалиден адрес на електронна поща и невъзможност за свързване по телефон) или не потвърди обратно по електронна поща получаването на наградата в срок от 3 дни от уведомяването му, същата се губи окончателно и Организаторът не е длъжен да я предоставя.В деня на изтеглянето на печелившите спечелилият Голямата награда Участник ще бъде обявен и на сайта на Организатора www.IKEA.bg/koledaudoma (чрез изписване на първо име и фамилия и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации). Ако спечелилият голямата награда участник не се яви, за да я получи в срок до 14 дни от обявяването му на сайта на Организатора, наградата ще бъде предоставена на резервния участник (дори и спечелилият голямата награда Участник да е бил открит и да е потвърдил в срок по електронна поща получаването на наградата). В случай че наградата се предоставя на резервния участник, негови данни ще бъдат публикувани на сайта на Организатора www.IKEA.bg/koledaudoma (чрез изписване на първо име и фамилия и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации) след като изтече 14-дневния срок по предходното изречение. Ако и резервният участник на получи наградата в срок до 14 дни от обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи окончателно и Организаторът не е длъжен да я предоставя (дори и резервният участник да е бил открит и да е потвърдил в срок по електронна поща получаването на наградата).

В случай че голямата награда преминава към резервен участник, по отношение на него се прилагат съответно всички правила, важащи за Печелившите (с изключение на правилата за комуникация/уведомяване, за които се прилагат правилата по-горе в настоящия раздел V).

Спечелилите ваучери за подарък ИКЕА на стойност 50 лв. ще бъдат информирани посредством обявяване на сайта на Организатора в деня на изтеглянето им, чрез изписване на първо име и фамилия, и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации. Спечелилите ваучери за подарък ИКЕА на стойност 50 лв. ще бъдат информирани за това и по електронна поща на предоставените от тях адреси на електронна поща при регистрацията им на сайта www.IKEA.bg/koledaudoma, като в тези случаи няма да е необходимо спечелилите да изпращат съобщение с потвърждение за наградата. Ако се върне съобщение за грешен/невалиден адрес на електронната поща, може да бъде направен опит за свързване по телефона с участника (спечелил ваучер за подарък ИКЕА на стойност 50 лв.). В случай че Участник, спечелил ваучер за подарък ИКЕА на стойност 50 лв., не получи наградата си в срок до един месец от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

Списъкът с печелившите и резервния участник ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1756, ул. Околовръстен път № 216.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда. При получаване на награда печелившият Участник трябва да предостави печелившата ПОС бележка или документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Организаторът може да изиска от печелившите да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответни документи.

Наградите се получават след легитимация с документ за самоличност на място в най-близкия обект на Организатора (магазин ИКЕА, гр. София, сектор „Обслужване на клиенти”, и на касите в ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас), срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

Печелившите се считат уведомени, че наградите подлежат на облагане с окончателен данък по смисъла и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. По повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят необходимата информация съгласно действащото законодателство (това би могло да са пълни имена, ЕГН и т.н.), които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившия, ако такова възникне. При поискване от страна на печеливш и ако това се изисква от действащото законодателство, Организаторът издава служебна бележка в полза на печелившия за предоставените награди и заплатените данъци в тази връзка.

Организаторът може да поиска да бъдат направени снимки на Печелившите и/или техни придружители, на които те са изобразени (по време на получаването на наградите и по време на използването на наградите) и/или снимки, на които се вижда как е използвана спечелена празнична декорация. Целта е снимките да послужат за маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Промоционална кампания, като се използват на сайта на Организатора и/или в социални мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.). Печелившите (и ако е приложимо – техни придружители) ще могат свободно да решат дали са съгласни или не са съгласни да се направят и използват снимки за така описаните цели.

Краен срок - 1 декември 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара