Спечелете продуктови кошници Karmela и ваучери за Grabo


Краен срок - 10 декември 2019

Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, качили снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 кутия мини-вафли FAMILY 375 г. cocoa cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. vanilla cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. dark cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. double cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. hazelnut cream или 1 кутия мини-вафли FAMILY 500 г. cocoa cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. vanilla cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. dark cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. double cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. hazelnut cream в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са: мини-вафли FAMILY 375 г. cocoa cream; мини-вафли FAMILY 375 г. vanilla cream; мини-вафли FAMILY 375 г. dark cream; мини-вафли FAMILY 375 г. double cream; кутия мини-вафли FAMILY 375 г. hazelnut cream; мини-вафли FAMILY 500 г. cocoa cream; мини-вафли FAMILY 500 г. vanilla cream; мини-вафли FAMILY 500 г. dark cream; мини-вафли FAMILY 500 г. double cream; кутия мини-вафли FAMILY 500 г. hazelnut cream. Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта.

В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.

Общият брой награди (50 - Grabo ваучера за пазаруване от електронната платформа на Grabo х 30 лв. и 20 продуктови кошници с продукти от Кармела ) е разпределен в 5 тегления за периода на промоцията. Тегленията за награди ще се извършват в следните дни: 12 ноември, 19 ноември, 26 ноември, 3 декември и 10 декември 2018 год. Тегленията ще се проведат на томболен принцип в присъствието на Комисия от страна на Организатора в 3-членен състав. При всяко теглене ще бъдат изтегляни по 10 Grabo ваучера и по 4 бр. продуктови кошници с продукти от Кармела. 

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
* 50 Grabo ваучера за пазаруване от електронната платформа на Grabo х 30 лв.;
* 20 продуктови кошници с продукти от Кармела.

Всички регистрирани участници, които отговарят на условията за регистрация и покупка на промоционален продукт имат шансове за награди при всяко от петте обявени тегления. От базата данни, която подлежи на всяко следващо теглене, отпадат само спечелилите вече награда касови бележки. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до три дни след датата на всяко теглене на сайта на Кармела 2000  http://www.karmela.eu/,  в секция „Новини“, 2019;

Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта;

В случай, че печелившият Участник печели Grabo ваучер за пазаруване от електронната платформа на Grabo х 30 лв., в рамките на уведомителния мейл, същият ще получи уникален промокод, който след регистрация в Grabo.bg, трябва да въведе в обозначеното за целта поле в https://grabo.bg/family?city=&affid=4248 , за да зареди с 30 лв. своя виртуален портфейл в Grabo.bg и в последствие ги ползва за покупка на стоки и услуги, предлагани от в Grabo. Сумата може да бъде изразходвана съгласно условията на платформата Grabo.bg;

В случай, че печелившият Участник печели продуктова кошница с продукти от Кармела, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл,   точен адрес за доставка;

Наградата се изпраща по куриер или по представител на Организатора за сметка на Организатора;

Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник;


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара